Personer med fertilitetsproblem är inte ensam. Det är en mycket mycket vanligt problem för par i dag. Jag har sett statistik som är bara häpnadsväckande.


personer-med-fertilitetsproblem-är-inte-ensam-det-är-mycket-mycket-vanligt-problem-för-i-dag-jag-har-sett-statistik-som-är-bara
personermedfertilitetsproblemärinteensamdetmycketvanligtproblemfrdagjagharsettstatistiksombarahäpnadsväckandepersoner medmed fertilitetsproblemfertilitetsproblem ärär inteinte ensamdet ären mycketmycket mycketmycket vanligtvanligt problemproblem förför pari dagjag harhar settsett statistikstatistik somsom ärär barabara häpnadsväckandepersoner med fertilitetsproblemmed fertilitetsproblem ärfertilitetsproblem är inteär inte ensamdet är enär en mycketen mycket mycketmycket mycket vanligtmycket vanligt problemvanligt problem förproblem för parför par ipar i dagjag har setthar sett statistiksett statistik somstatistik som ärsom är baraär bara häpnadsväckande

Jag skulle inte säga när du har sett en Western du har sett partiet; men när du har sett mycket du får känslan du har sett en -Katharine Whitehorn
jag-skulle-inte-säga-när-har-sett-western-har-sett-partiet-men-när-har-sett-mycket-får-känslan-har-sett
Alla har problem, men inte förlora din lycka bara för att du fokuserar för mycket på dina problem.
alla-har-problem-men-inte-förlora-din-lycka-bara-för-att-fokuserar-för-mycket-på-dina-problem
Även om jag är inte en kändis, det är en sådan konstig koncept som samhället har kokat upp för oss. Astronauter och lärare är mycket mer häpnadsväckande än aktörer.
Även-om-jag-är-inte-kändis-det-är-sådan-konstig-koncept-som-samhället-har-kokat-upp-för-oss-astronauter-och-lärare-är-mycket-mer
Jag hatar klyscha av
jag-hatar-klyscha-av-bara-ha-kul-men-vad-jag-har-sett-i-dagens-idrott-särskilt-med-föräldrar-är-de-lägger-så-mycket-press-på-barnen
Om jag har några föreställningar om odödlighet, är det att vissa hundar jag har känt kommer att gå till himlen, och mycket, mycket få personer. -James Thurber
om-jag-har-några-föreställningar-om-odödlighet-är-det-att-vissa-hundar-jag-har-känt-kommer-att-gå-till-himlen-och-mycket-mycket-få-personer
Av någon anledning, människor, inklusive mycket välutbildade personer eller personer som har intresse av läsning, inte läsa poesi.
av-någon-anledning-människor-inklusive-mycket-välutbildade-personer-eller-personer-som-har-intresse-av-läsning-inte-lä-poesi