På sätt och vis, min gåva för musik och skrivande föddes ur tragedi, verkligen, och förlust.


på-sätt-och-vis-min-gåva-för-musik-och-skrivande-föddes-ur-tragedi-verkligen-och-förlust
sättochvismingåvafrmusikskrivandefddesurtragediverkligenfrlustpå sättsätt ochoch vismin gåvagåva förför musikmusik ochoch skrivandeskrivande föddesföddes urur tragedioch förlustpå sätt ochsätt och vismin gåva förgåva för musikför musik ochmusik och skrivandeoch skrivande föddesskrivande föddes urföddes ur tragedipå sätt och vismin gåva för musikgåva för musik ochför musik och skrivandemusik och skrivande föddesoch skrivande föddes urskrivande föddes ur tragedimin gåva för musik ochgåva för musik och skrivandeför musik och skrivande föddesmusik och skrivande föddes uroch skrivande föddes ur tragedi

Bra musik är på sätt och vis lugn det är vissa av de värden som den har gjort gällande.Jag föredrar yngre män. På sätt och vis, de är mycket mer öppna för en kvinna blir starkare och oberoende då några av de män i min ålder.Romantisk musik väcker verkligen min själ. Och naturligtvis, jag älskar kinesisk musik det gör mig närmare hem.Mitt arbete är som min semester, så på sätt och vis varje dag är som lördag.Musik är dörren som har lett mig till teckning, fotografi och skrivande.Jag har verkligen njuta av att skriva artiklar och skriva musik och musik för filmer.