På ett sätt, vi kvinnor tar mer än vi behöver ibland.


på-ett-sätt-vi-kvinnor-tar-mer-än-vi-behöver-ibland
ettsättvikvinnortarmeränbehveriblandpå ettett sättvi kvinnortar mermer änän vivi behöverbehöver iblandpå ett sättvi kvinnor tarkvinnor tar mertar mer änmer än viän vi behövervi behöver iblandvi kvinnor tar merkvinnor tar mer äntar mer än vimer än vi behöverän vi behöver iblandvi kvinnor tar mer änkvinnor tar mer än vitar mer än vi behövermer än vi behöver ibland

Ibland tar det att vara borta från någon för ett tag att inse hur mycket du verkligen behöver dem i ditt liv.Ett bra liv är när du tar ingenting göra mer behöver mindre leende ofta drömma stort skratt mycket och inse hur välsignad du ärDe flesta av de saker som vi kallar gangsta är handlingar av rädsla, tar mycket mer mod och styrka att hitta ett sätt att agera av kärlek.Ibland ser jag själv bra, ibland behöver jag ett vittne. Och jag gillar hela sanningen, men det finns nätter jag bara behöver förlåtelseIbland kämpar dig så hårt för att mata din familj ett sätt, du glömmer att mata dem åt andra hållet, med andlig näring. Alla behöver det.Cancer kvinnor ibland behöver bli påmind det finns en värld utanför hemmet.