Oroa dig inte för vad som ligger bakom dig och vad som kommer längre fram.


oroa-dig-inte-för-vad-som-ligger-bakom-dig-och-vad-som-kommer-längre-fram
first aid kitoroadigintefrvadsomliggerbakomochkommerlängreframoroa digdig inteinte förför vadvad somsom liggerligger bakombakom digdig ochoch vadvad somsom kommerkommer längrelängre framoroa dig intedig inte förinte för vadför vad somvad som liggersom ligger bakomligger bakom digbakom dig ochdig och vadoch vad somvad som kommersom kommer längrekommer längre framoroa dig inte fördig inte för vadinte för vad somför vad som liggervad som ligger bakomsom ligger bakom digligger bakom dig ochbakom dig och vaddig och vad somoch vad som kommervad som kommer längresom kommer längre framoroa dig inte för vaddig inte för vad sominte för vad som liggerför vad som ligger bakomvad som ligger bakom digsom ligger bakom dig ochligger bakom dig och vadbakom dig och vad somdig och vad som kommeroch vad som kommer längrevad som kommer längre fram

Oroa dig inte om vad som hände i tidigare. Oroa dig inte om vad som kommer att hända i framtiden. Bara koncentrera sig på vad som händer just nuVad ligger bakom oss och vad som ligger framför oss är små frågor jämfört med vad som ligger inom ossOroa dig inte om vad andra människor tycker om dig, oroa dig för vad Gud tänker!Människor kommer att döma dig oavsett vad, så vem du är och vad du vill vara. Oroa dig inte om vad någon annan tycker.Oroa dig inte om de som talar bakom ryggen. De är bakom dig för en anledning.Om du är för rädd för vad som är framåt och alltför rädd för vad som finns bakom dig, titta bredvid dig eftersom du vet att jag kommer alltid att finnas där