Orgasmen har ersatt korset som fokus för längtan och uppfyllelse


orgasmen-har-ersatt-korset-som-fokus-för-längtan-och-uppfyllelse
malcolm muggeridgeorgasmenharersattkorsetsomfokusfrlängtanochuppfyllelseorgasmen harhar ersattersatt korsetkorset somsom fokusfokus förför längtanlängtan ochoch uppfyllelseorgasmen har ersatthar ersatt korsetersatt korset somkorset som fokussom fokus förfokus för längtanför längtan ochlängtan och uppfyllelseorgasmen har ersatt korsethar ersatt korset somersatt korset som fokuskorset som fokus försom fokus för längtanfokus för längtan ochför längtan och uppfyllelseorgasmen har ersatt korset somhar ersatt korset som fokusersatt korset som fokus förkorset som fokus för längtansom fokus för längtan ochfokus för längtan och uppfyllelse

På korset Gud lindade hans hjärta i kött och blod och låt den spikas på korset för vår frälsning.
på-korset-gud-lindade-hans-hjärta-i-kött-och-blod-och-låt-den-spikas-på-korset-för-vår-frälsning
Längtan ont. men ibland är det bra för att missa eftersom endast längtan visar den sanna betydelsen att en person har i ditt liv. -Ash Sweeney
längtan-ont-men-ibland-är-det-bra-för-att-missa-eftersom-endast-längtan-visar-den-sanna-betydelsen-att-person-har-i-ditt-liv
Symbolen för kärlek är inte hjärta, men korset. För hjärtat slutar slå, men mannen på korset slutar aldrig att älska.
symbolen-för-kärlek-är-inte-hjärta-men-korset-för-hjärtat-slutar-slå-men-mannen-på-korset-slutar-aldrig-att-älska
Längtan är som morgonrodna. Efter gryningen ut kommer solen. Längtan följs av visionen av Gud. -Ramakrishna
längtan-är-som-morgonrodna-efter-gryningen-ut-kommer-solen-längtan-följs-av-visionen-av-gud
En katastrof där marmor har ersatt fantasin.
en-katastrof-där-marmor-har-ersatt-fantasin
Datorer har i stort sett ersatt bandspelare.
datorer-har-i-stort-sett-ersatt-bandspelare