Ordet ja kanske inte betyda en hel del, men det kan ändra en hel del


ordet-ja-kanske-inte-betyda-hel-del-men-det-kan-ändra-hel-del
ordetjakanskeintebetydaheldelmendetkanändradelordet jaja kanskekanske inteinte betydabetyda enen helhel delmen detdet kankan ändraändra enen helhel delordet ja kanskeja kanske intekanske inte betydainte betyda enbetyda en helen hel delmen det kandet kan ändrakan ändra enändra en helen hel delordet ja kanske inteja kanske inte betydakanske inte betyda eninte betyda en helbetyda en hel delmen det kan ändradet kan ändra enkan ändra en heländra en hel delordet ja kanske inte betydaja kanske inte betyda enkanske inte betyda en helinte betyda en hel delmen det kan ändra endet kan ändra en helkan ändra en hel del

Jag fiskade en hel del, dök en hel del, boated en hel del - och gjorde Johnny Walker Red om en kvarts miljon dollar rikare. -Dennis Diaz
jag-fiskade-hel-del-dök-hel-del-boated-hel-del-och-gjorde-johnny-walker-red-om-kvarts-miljon-dollar-rikare
Du kanske inte har sparat en hel del pengar i ditt liv, men om du har sparat en hel del sorger för andra människor, är en ganska rik man. -Seth Parker
du-kanske-inte-har-sparat-hel-del-pengar-i-ditt-liv-men-om-har-sparat-hel-del-sorger-för-andra-människor-är-ganska-rik-man
Gods har gjort en hel del i det förflutna, kommer att göra en hel del i framtiden, men är alltid märkligt frånvarande från nuvarande -Alfred Lord Tennyson
gods-har-gjort-hel-del-i-det-förflutna-kommer-att-göra-hel-del-i-framtiden-men-är-alltid-märkligt-frånvarande-från-nuvarande
Du kanske tror att det finns en hel del fel med dig, men det finns också en hel del rätt med dig.
du-kanske-tror-att-det-finns-hel-del-fel-med-dig-men-det-finns-också-hel-del-rätt-med-dig
I
i-hurt-locker-det-finns-hel-del-av-mig-där-humor-fåordig-och-hel-del-åtgärder
Det finns en hel del stora spec hus nu över hela Connecticut, en hel del braskande visning av rikedom. -Glenn Close
det-finns-hel-del-stora-spec-hus-nu-över-hela-connecticut-hel-del-braskande-visning-av-rikedom