Omfamna lycka och du kommer aldrig att känna hjälplöshet, haplessness och hopplöshet


omfamna-lycka-och-kommer-aldrig-att-känna-hjälplöshet-haplessness-och-hopplöshet
tasneem hameedomfamnalyckaochkommeraldrigattkännahjälplshethaplessnesshopplshetomfamna lyckalycka ochoch dudu kommerkommer aldrigaldrig attatt kännakänna hjälplöshethaplessness ochoch hopplöshetomfamna lycka ochlycka och duoch du kommerdu kommer aldrigkommer aldrig attaldrig att kännaatt känna hjälplöshethaplessness och hopplöshetomfamna lycka och dulycka och du kommeroch du kommer aldrigdu kommer aldrig attkommer aldrig att kännaaldrig att känna hjälplöshetomfamna lycka och du kommerlycka och du kommer aldrigoch du kommer aldrig attdu kommer aldrig att kännakommer aldrig att känna hjälplöshet

Hjälplöshet inducerar hopplöshet och historia intygar att förlust av hopp och inte förlust av liv är det som avgör frågan om kriget.
hjälplöshet-inducerar-hopplöshet-och-historia-intygar-att-förlust-av-hopp-och-inte-förlust-av-liv-är-det-som-avgör-frågan-om-kriget
Förlust av hopp snarare än förlust av liv är det som avgör frågor om krig. Men hjälplöshet inducerar hopplöshet.
förlust-av-hopp-snarare-än-förlust-av-liv-är-det-som-avgör-frågor-om-krig-men-hjälplöshet-inducerar-hopplöshet
En Fiskarna är inte intresserad av. Känna hopplöshet i relationen som de har ingen kontroll
en-fiskarna-är-inte-intresserad-av-känna-hopplöshet-i-relationen-som-de-har-ingen-kontroll
Om en dag kommer du att se mig le, det är det ögonblick jag har beslutat att glömma gårdagens smärta och omfamna dagens lycka. -Jhunna Rebusora
om-dag-kommer-att-se-mig-det-är-det-ögonblick-jag-har-beslutat-att-glömma-gårdagens-smärta-och-omfamna-dagens-lycka
Kärlek är allt. Omfamna det och du hittar sann lycka i livet.
kärlek-är-allt-omfamna-det-och-hittar-sann-lycka-i-livet
Omfamna livet och växa bortom dina käraste drömmar. Lämna din rädsla bakom och leva varje ögonblick av lycka.
omfamna-livet-och-växa-bortom-dina-käraste-drömmar-lämna-din-rädsla-bakom-och-leva-varje-ögonblick-av-lycka