Om du vill ha fred, behöver du inte prata med dina vänner. Du prata med dina fiender.


om-vill-ha-fred-behöver-inte-prata-med-dina-vänner-du-prata-med-dina-fiender
omvillhafredbehverintepratameddinavännerfienderom dudu villvill haha fredbehöver dudu inteinte prataprata medmed dinadina vännerdu prataprata medmed dinadina fienderom du villdu vill havill ha fredbehöver du intedu inte pratainte prata medprata med dinamed dina vännerdu prata medprata med dinamed dina fienderom du vill hadu vill ha fredbehöver du inte pratadu inte prata medinte prata med dinaprata med dina vännerdu prata med dinaprata med dina fienderom du vill ha fredbehöver du inte prata meddu inte prata med dinainte prata med dina vännerdu prata med dina fiender

Om du vill sluta fred, behöver du inte prata med dina vänner. Du prata med dina fiender.
om-vill-sluta-fred-behöver-inte-prata-med-dina-vänner-du-prata-med-dina-fiender
Ett fredsavtal kräver avtal, och du behöver inte göra överenskommelser med dina vänner, du gör avtal med dina fiender.
ett-fredsavtal-kräver-avtal-och-behöver-inte-göra-överenskommelser-med-dina-vänner-gör-avtal-med-dina-fiender
Prata lycka; prata tro; prata hälsa. Säg att du är väl, och allt är bra med dig, och Gud skall höra dina ord och göra dem riktigt. -Ella Wheeler Wilcox
prata-lycka-prata-tro-prata-hälsa-säg-att-är-väl-och-allt-är-bra-med-dig-och-gud-skall-höra-dina-ord-och-göra-dem-riktigt
Någonsin själv saknar ibland dina gamla vänner som du inte ens prata med eller har någon typ av kontakt med längre?
någonsin-själv-saknar-ibland-dina-gamla-vänner-som-inte-ens-prata-med-eller-har-någon-typ-av-kontakt-med-längre
Jag måste påminna min pappa,
jag-måste-påminna-min-pappa-journalister-oavsett-hur-många-cigarrer-de-röker-med-dig-inte-dina-vänner-så-inte-prata-med-dem
Relationer börjar med kan vi prata och slutar med att vi behöver prata.
relationer-börjar-med-kan-vi-prata-och-slutar-med-att-vi-behöver-prata