Om du vill bli extra, först bli vanliga och sätta extra ansträngningar för att de ordinarie arbeten.


om-vill-bli-extra-först-bli-vanliga-och-sätta-extra-ansträngningar-för-att-de-ordinarie-arbeten
sourabh tiwariomvillbliextrafrstvanligaochsättaextraansträngningarfrattdeordinariearbetenom dudu villvill blibli extraförst blibli vanligavanliga ochoch sättasätta extraextra ansträngningaransträngningar förför attatt deordinarie arbetenom du villdu vill blivill bli extraförst bli vanligabli vanliga ochvanliga och sättaoch sätta extrasätta extra ansträngningarextra ansträngningar föransträngningar för attför att deatt de ordinariede ordinarie arbetenom du vill blidu vill bli extraförst bli vanliga ochbli vanliga och sättavanliga och sätta extraoch sätta extra ansträngningarsätta extra ansträngningar förextra ansträngningar för attansträngningar för att deför att de ordinarieatt de ordinarie arbetenom du vill bli extraförst bli vanliga och sättabli vanliga och sätta extravanliga och sätta extra ansträngningaroch sätta extra ansträngningar försätta extra ansträngningar för attextra ansträngningar för att deansträngningar för att de ordinarieför att de ordinarie arbeten

Skillnaden mellan ordinarie och extra är det där lilla extra.
skillnaden-mellan-ordinarie-och-extra-är-det-där-lilla-extra
Jag är inte flirta. Jag bara vara extra skönt att någon som är extra attraktiv.
jag-är-inte-flirta-jag-bara-vara-extra-skönt-att-någon-som-är-extra-attraktiv
Idag kommer bara en gång i fyra år. Så gör idag, 29 februari vara extra speciell. Ta det extra LEAP. Lycklig skottår, alla
idag-kommer-bara-gång-i-fyra-år-så-gör-idag-29-februari-vara-extra-speciell-ta-det-extra-leap-lycklig-skottår-alla
När jag blir trött jag börjar bli extra dum
när-jag-blir-trött-jag-börjar-bli-extra-dum
I år planerar jag att börja sätta upp min julhandeln extra tidigt
i-år-planerar-jag-att-börja-sätta-upp-min-julhandeln-extra-tidigt
Stora män är vanliga män med ett extra belopp på bestämningen -Anurag Prakash Ray
stora-män-är-vanliga-män-med-ett-extra-belopp-på-bestämningen