Om ungdomar visste vilken ålder skulle längta efter, det skulle både få och spara.


om-ungdomar-visste-vilken-ålder-skulle-längta-efter-det-skulle-både-få-och-spara
omungdomarvisstevilkenålderskullelängtaefterdetbådeochsparaom ungdomarungdomar visstevisste vilkenvilken ålderålder skulleskulle längtalängta efterdet skulleskulle bådebåde fåfå ochoch sparaom ungdomar vissteungdomar visste vilkenvisste vilken åldervilken ålder skulleålder skulle längtaskulle längta efterdet skulle bådeskulle både fåbåde få ochfå och sparaom ungdomar visste vilkenungdomar visste vilken åldervisste vilken ålder skullevilken ålder skulle längtaålder skulle längta efterdet skulle både fåskulle både få ochbåde få och sparaom ungdomar visste vilken ålderungdomar visste vilken ålder skullevisste vilken ålder skulle längtavilken ålder skulle längta efterdet skulle både få ochskulle både få och spara

Om ungdomar visste om ålder kunde.
om-ungdomar-visste-om-ålder-kunde
Om jag visste att jag skulle vara kär i en ängel, skulle jag har sökt efter dig hårdare och hittat du förr. -Gabriel Olil Smug
om-jag-visste-att-jag-skulle-vara-kär-i-ängel-skulle-jag-har-sökt-efter-dig-hårdare-och-hittat-förr
Jag tittar på idrottare i alla sporter och försöka föreställa vilken typ av fotbollsspelare de skulle vara, vilken position de skulle spela och så vidare.
jag-tittar-på-idrottare-i-alla-sporter-och-försöka-föreställa-vilken-typ-av-fotbollsspelare-de-skulle-vara-vilken-position-de-skulle-spela-och
Ungdomar vet inte vilken ålder är, och gamla människor glömmer vad ungdomen var. -Ordspråk
ungdomar-vet-inte-vilken-ålder-är-och-gamla-människor-glömmer-vad-ungdomen-var
Vilken stor sak skulle du försöker om du visste att du inte kunde misslyckas?
vilken-stor-sak-skulle-försöker-om-visste-att-inte-kunde-misslyckas
Om jag visste
om-jag-visste-falla-kär-skulle-skada-detta-mycket-jag-skulle-snarare-fallit-i-ett-dike-och-kan-vara-jag-skulle-bli-botad-nu