Om du tänker positivt, Sound Bli musik, rörelse Bli dans, Smile Bli skratt, Sinne Bli meditation och livet blir en fest


om-tänker-positivt-sound-bli-musik-rörelse-bli-smile-bli-skratt-sinne-bli-meditation-och-livet-blir-fest
ritu ghatoureyomtänkerpositivtsoundblimusikrrelsesmileskrattsinnemeditationochlivetblirfestom dudu tänkertänker positivtsound blibli musikrörelse blibli danssmile blibli skrattsinne blibli meditationmeditation ochoch livetlivet blirblir enen festom du tänkerdu tänker positivtsound bli musikrörelse bli danssmile bli skrattsinne bli meditationbli meditation ochmeditation och livetoch livet blirlivet blir enblir en festom du tänker positivtsinne bli meditation ochbli meditation och livetmeditation och livet bliroch livet blir enlivet blir en festsinne bli meditation och livetbli meditation och livet blirmeditation och livet blir enoch livet blir en fest

Om du tänka positivt, ljud blir musik, blir rörelse dans, leende blir meditation, och livet blir fest. -Jerome Roldan
om-tänka-positivt-ljud-blir-musik-blir-rörelse-leende-blir-meditation-och-livet-blir-fest
Livet är: älska så hårt du inspirera och bli inspirerade att bli nästa nivå på den person du aldrig visste.
livet-är-älska-så-hårt-inspirera-och-bli-inspirerade-att-bli-nästa-nivå-på-den-person-aldrig-visste
För att bli framgångsrik i verkligheten, måste du först bli framgångsrik i ditt sinne. -Renee Veldman
för-att-bli-framgångsrik-i-verkligheten-måste-först-bli-framgångsrik-i-ditt-sinne
Demokrater kan inte bli vald om det blir värre - och det kommer inte att bli värre om de inte bli vald -Jeane Kirkpatrick
demokrater-kan-inte-bli-vald-om-det-blir-värre-och-det-kommer-inte-att-bli-värre-om-de-inte-bli-vald
Vad är det frågan om livet - att bli rik? Alla dessa kamrater ute bli rik kan dansa runt den verkliga föremål för livet.
vad-är-det-frågan-om-livet-att-bli-rik-alla-dessa-kamrater-ute-bli-rik-kan-dansa-runt-den-verkliga-föremål-för-livet
Ditt sinne är kapabla att göra allt verkligt för dig... och med positivt tänkande och en tät plan, kan du bli ostoppbar -! Markesa Yeager
ditt-sinne-är-kapabla-att-göra-allt-verkligt-för-dig-och-med-positivt-tänkande-och-tät-plan-kan-bli-ostoppbar