Om du ska låta rädslan för fattigdom styr ditt liv, kommer din belöning vara att du kommer att äta, men du kommer inte att leva.


om-ska-lå-rädslan-för-fattigdom-styr-ditt-liv-kommer-din-belöning-vara-att-kommer-att-ä-men-kommer-inte-att-leva
george bernard shawomskalåtarädslanfrfattigdomstyrdittlivkommerdinbelningvaraattätamenintelevaom dudu skaska låtalåta rädslanrädslan förför fattigdomfattigdom styrstyr dittditt livkommer dindin belöningbelöning varavara attatt dudu kommerkommer attatt ätamen dudu kommerkommer inteinte attatt levaom du skadu ska låtaska låta rädslanlåta rädslan förrädslan för fattigdomför fattigdom styrfattigdom styr dittstyr ditt livkommer din belöningdin belöning varabelöning vara attvara att duatt du kommerdu kommer attkommer att ätamen du kommerdu kommer intekommer inte attinte att levaom du ska låtadu ska låta rädslanska låta rädslan förlåta rädslan för fattigdomrädslan för fattigdom styrför fattigdom styr dittfattigdom styr ditt livkommer din belöning varadin belöning vara attbelöning vara att duvara att du kommeratt du kommer attdu kommer att ätamen du kommer intedu kommer inte attkommer inte att levaom du ska låta rädslandu ska låta rädslan förska låta rädslan för fattigdomlåta rädslan för fattigdom styrrädslan för fattigdom styr dittför fattigdom styr ditt livkommer din belöning vara attdin belöning vara att dubelöning vara att du kommervara att du kommer attatt du kommer att ätamen du kommer inte attdu kommer inte att leva

Du kommer att låta rädslan för fattigdom styr ditt liv och din lön blir att du kommer att äta, men du kommer inte att leva.
du-kommer-att-lå-rädslan-för-fattigdom-styr-ditt-liv-och-din-lön-blir-att-kommer-att-ä-men-kommer-inte-att-leva
Som ni förenkla ditt liv, kommer universums lagar vara enklare ensamhet inte kommer att ensamhet, fattigdom inte kommer att fattigdom eller svaghet svaghet.
som-förenkla-ditt-liv-kommer-universums-lagar-vara-enklare-ensamhet-inte-kommer-att-ensamhet-fattigdom-inte-kommer-att-fattigdom-eller-svaghet
Jag kommer att vara din dröm, jag kommer att vara er önskan, jag kommer att vara din fantasi, jag ska vara ditt hopp, kommer jag vara din kärlek och allt som du vill att jag ska vara. -Savage Garden
jag-kommer-att-vara-din-dröm-jag-kommer-att-vara-er-önskan-jag-kommer-att-vara-din-fantasi-jag-ska-vara-ditt-hopp-kommer-jag-vara-din-kärlek-och
Att välja att vara positiv och tacksam för vad du har nu kommer att avgöra hur du ska leva resten av ditt liv -Suman Rai
att-välja-att-vara-positiv-och-tacksam-för-vad-har-nu-kommer-att-avgöra-hur-ska-leva-resten-av-ditt-liv
Låt inte rädslan hindra dig från att leva, eller nästa sak du vet, kommer livet har passerat dig och du kommer att ha förlorat din chans. -Nishan Panwar
låt-inte-rädslan-hindra-dig-från-att-leva-eller-nästa-sak-vet-kommer-livet-har-passerat-dig-och-kommer-att-ha-förlorat-din-chans
Kanske kommer du att vara rädd och kanske du kommer att misslyckas, men modet att ta risker i någon del av ditt liv är, jag känner mig, ett mycket värdefullt sätt att leva.
kanske-kommer-att-vara-rädd-och-kanske-kommer-att-misslyckas-men-modet-att-risker-i-någon-del-av-ditt-liv-är-jag-känner-mig-ett-mycket