Om regeringen skulle kunna beskatta brustna hjärtan, skulle det inte finnas någon underskott


om-regeringen-skulle-kunna-beskatta-brustna-hjärtan-skulle-det-inte-finnas-någon-underskott
omregeringenskullekunnabeskattabrustnahjärtandetintefinnasnågonunderskottom regeringenregeringen skulleskulle kunnakunna beskattabeskatta brustnabrustna hjärtanskulle detdet inteinte finnasfinnas någonnågon underskottom regeringen skulleregeringen skulle kunnaskulle kunna beskattakunna beskatta brustnabeskatta brustna hjärtanskulle det intedet inte finnasinte finnas någonfinnas någon underskottom regeringen skulle kunnaregeringen skulle kunna beskattaskulle kunna beskatta brustnakunna beskatta brustna hjärtanskulle det inte finnasdet inte finnas någoninte finnas någon underskottom regeringen skulle kunna beskattaregeringen skulle kunna beskatta brustnaskulle kunna beskatta brustna hjärtanskulle det inte finnas någondet inte finnas någon underskott

Om jag skulle kunna berätta vad det innebar, skulle det inte finnas någon mening med att dansa den -Isadora Duncan
om-jag-skulle-kunna-berätta-vad-det-innebar-skulle-det-inte-finnas-någon-mening-med-att-dansa-den
Vi inser inte att vi är barn till evighet. Om vi gjorde det, då framgång skulle finnas någon framgång och misslyckande skulle finnas någon misslyckande för oss.
vi-inser-inte-att-vi-är-barn-till-evighet-om-vi-gjorde-det-då-framgång-skulle-finnas-någon-framgång-och-misslyckande-skulle-finnas-någon
Vi behöver den privata sektorn för att skapa jobb. Om regeringen skulle kunna skapa arbetstillfällen kommunismen skulle ha arbetat, men det gjorde inte.
vi-behöver-den-privata-sektorn-för-att-skapa-jobb-om-regeringen-skulle-kunna-skapa-arbetstillfällen-kommunismen-skulle-ha-arbetat-men-det-gjorde
Om det inte fanns någon poesi på vilken dag som helst i världen, skulle poesi uppfinnas den dagen. För det skulle finnas en oacceptabel hunger.
om-det-inte-fanns-någon-poesi-på-vilken-dag-som-helst-i-världen-skulle-poesi-uppfinnas-den-dagen-för-det-skulle-finnas-oacceptabel-hunger
Det skulle inte finnas någon debatt om vem som var den bästa fotbollsspelare i världen någonsin hade sett - mig eller Pelé. Alla skulle säga mig. -Diego Maradona
det-skulle-inte-finnas-någon-debatt-om-vem-som-var-den-bästa-fotbollsspelare-i-världen-någonsin-hade-sett-mig-eller-pelé-alla-skulle-säga
Om du sätter den federala regeringen som ansvarar för Saharaöknen i 5 år det skulle finnas en brist på sand.
om-sätter-den-federala-regeringen-som-ansvarar-för-saharaöknen-i-5-år-det-skulle-finnas-brist-på-sand