Om du kommer att bryta en lag of Art, gör brottet intressant.


om-kommer-att-bryta-lag-of-art-gör-brottet-intressant
omkommerattbrytalagofartgrbrottetintressantom dudu kommerkommer attatt brytabryta enen laggör brottetbrottet intressantom du kommerdu kommer attkommer att brytaatt bryta enbryta en laglag of artgör brottet intressantom du kommer attdu kommer att brytakommer att bryta enatt bryta en lagen lag of artom du kommer att brytadu kommer att bryta enkommer att bryta en lagbryta en lag of art

Stora utmaningar gör livet intressant; vinna dem gör livet meningsfullt. Inte vänta tills allt är precis rätt; Det kommer aldrig att bli perfekt.Art ont. Art uppmanar resor - och det är lättare att stanna hemma.L'art pour l'art, pengar för Guds skull.L'art pour l'art är en filosofi välnärda.Gör något som aldrig kommer att bryta mitt hjärtaGör aldrig ett löfte om din avsikt är att bryta det, eftersom en enkel löfte bryts kan bryta person också.