Om du kan mäta framgång i den här branschen baserat på lycka ensam jag känner att jag har drabbats lotteriet.


om-kan-mä-framgång-i-den-här-branschen-baserat-på-lycka-ensam-jag-känner-att-jag-har-drabbats-lotteriet
omkanmätaframgångdenhärbranschenbaseratlyckaensamjagkänneratthardrabbatslotterietom dudu kankan mätamäta framgångframgång ii denden härhär branschenbranschen baseratbaserat påpå lyckalycka ensamensam jagjag kännerkänner attatt jagjag harhar drabbatsdrabbats lotterietom du kandu kan mätakan mäta framgångmäta framgång iframgång i deni den härden här branschenhär branschen baseratbranschen baserat påbaserat på lyckapå lycka ensamlycka ensam jagensam jag kännerjag känner attkänner att jagatt jag harjag har drabbatshar drabbats lotterietom du kan mätadu kan mäta framgångkan mäta framgång imäta framgång i denframgång i den häri den här branschenden här branschen baserathär branschen baserat påbranschen baserat på lyckabaserat på lycka ensampå lycka ensam jaglycka ensam jag kännerensam jag känner attjag känner att jagkänner att jag haratt jag har drabbatsjag har drabbats lotterietom du kan mäta framgångdu kan mäta framgång ikan mäta framgång i denmäta framgång i den härframgång i den här branscheni den här branschen baseratden här branschen baserat påhär branschen baserat på lyckabranschen baserat på lycka ensambaserat på lycka ensam jagpå lycka ensam jag kännerlycka ensam jag känner attensam jag känner att jagjag känner att jag harkänner att jag har drabbatsatt jag har drabbats lotteriet

Jag är tur att jag har varit i den här branschen så länge att jag har förtjänat rätten att bli lämnad ensam med mitt skivbolag.
jag-är-tur-att-jag-har-varit-i-den-här-branschen-så-länge-att-jag-har-förtjänat-rätten-att-bli-lämnad-ensam-med-mitt-skivbolag
Om jag skulle vara i den här branschen för företag, skulle jag inte vara i den här branschen. -Sol Hurok
om-jag-skulle-vara-i-den-här-branschen-för-företag-skulle-jag-inte-vara-i-den-här-branschen
Jag har gjort några av de bästa vänner som jag har fått i den här branschen.
jag-har-gjort-några-av-de-bästa-vänner-som-jag-har-fått-i-den-här-branschen
Lyssna, om det finns ett bergsäkert regel som jag har lärt mig i den här branschen är det att jag inte vet något om den mänskliga naturen
lyssna-om-det-finns-ett-bergsäkert-regel-som-jag-har-lärt-mig-i-den-här-branschen-är-det-att-jag-inte-vet-något-om-den-mänskliga-naturen
Jag tror att jag saknar en gen som de flesta människor har att göra det möjligt för dem att känna lycka om framgång och den här typen av saker.
jag-tror-att-jag-saknar-gen-som-de-flesta-människor-har-att-göra-det-möjligt-för-dem-att-känna-lycka-om-framgång-och-den-här-typen-av-saker
Tja, kan du inte försöka att nå framgång av något slag i den här branschen utan att acceptera att det kommer att bli en baksida till det
tja-kan-inte-försöka-att-nå-framgång-av-något-slag-i-den-här-branschen-utan-att-acceptera-att-det-kommer-att-bli-baksida-till-det