Om jag skulle kunna berätta vad det innebar, skulle det inte finnas någon mening med att dansa den


om-jag-skulle-kunna-berätta-vad-det-innebar-skulle-det-inte-finnas-någon-mening-med-att-dansa-den
isadora duncanomjagskullekunnaberättavaddetinnebarintefinnasnågonmeningmedattdansadenom jagjag skulleskulle kunnakunna berättaberätta vadvad detdet innebarskulle detdet inteinte finnasfinnas någonnågon meningmening medmed attatt dansadansa denom jag skullejag skulle kunnaskulle kunna berättakunna berätta vadberätta vad detvad det innebarskulle det intedet inte finnasinte finnas någonfinnas någon meningnågon mening medmening med attmed att dansaatt dansa denom jag skulle kunnajag skulle kunna berättaskulle kunna berätta vadkunna berätta vad detberätta vad det innebarskulle det inte finnasdet inte finnas någoninte finnas någon meningfinnas någon mening mednågon mening med attmening med att dansamed att dansa denom jag skulle kunna berättajag skulle kunna berätta vadskulle kunna berätta vad detkunna berätta vad det innebarskulle det inte finnas någondet inte finnas någon meninginte finnas någon mening medfinnas någon mening med attnågon mening med att dansamening med att dansa den

Om regeringen skulle kunna beskatta brustna hjärtan, skulle det inte finnas någon underskott
om-regeringen-skulle-kunna-beskatta-brustna-hjärtan-skulle-det-inte-finnas-någon-underskott
Vi inser inte att vi är barn till evighet. Om vi gjorde det, då framgång skulle finnas någon framgång och misslyckande skulle finnas någon misslyckande för oss.
vi-inser-inte-att-vi-är-barn-till-evighet-om-vi-gjorde-det-då-framgång-skulle-finnas-någon-framgång-och-misslyckande-skulle-finnas-någon
Om det inte fanns någon poesi på vilken dag som helst i världen, skulle poesi uppfinnas den dagen. För det skulle finnas en oacceptabel hunger.
om-det-inte-fanns-någon-poesi-på-vilken-dag-som-helst-i-världen-skulle-poesi-uppfinnas-den-dagen-för-det-skulle-finnas-oacceptabel-hunger
Det skulle inte finnas någon debatt om vem som var den bästa fotbollsspelare i världen någonsin hade sett - mig eller Pelé. Alla skulle säga mig. -Diego Maradona
det-skulle-inte-finnas-någon-debatt-om-vem-som-var-den-bästa-fotbollsspelare-i-världen-någonsin-hade-sett-mig-eller-pelé-alla-skulle-säga
Om det inte fanns någon tro att det skulle finnas någon levande i denna värld. Vi kunde inte ens äta hash med någon säkerhet.
om-det-inte-fanns-någon-tro-att-det-skulle-finnas-någon-levande-i-denna-värld-vi-kunde-inte-ens-ä-hash-med-någon-säkerhet
Vad vet jag om människans öde? Jag skulle kunna berätta mer om rädisor. -Samuel Beckett
vad-vet-jag-om-människans-öde-jag-skulle-kunna-berätta-mer-om-rädisor