Om du inte kan få någon ur dig huvudet kanske bara kanske de tillhör deras...


om-inte-kan-få-någon-ur-dig-huvudet-kanske-bara-kanske-de-tillhör-deras
destinyomintekannågonurdighuvudetkanskebaradetillhrderasom dudu inteinte kankan fåfå någonnågon urur digdig huvudethuvudet kanskekanske barabara kanskekanske dede tillhörtillhör derasom du intedu inte kaninte kan fåkan få någonfå någon urnågon ur digur dig huvudetdig huvudet kanskehuvudet kanske barakanske bara kanskebara kanske dekanske de tillhörde tillhör derasom du inte kandu inte kan fåinte kan få någonkan få någon urfå någon ur dignågon ur dig huvudetur dig huvudet kanskedig huvudet kanske barahuvudet kanske bara kanskekanske bara kanske debara kanske de tillhörkanske de tillhör derasom du inte kan fådu inte kan få någoninte kan få någon urkan få någon ur digfå någon ur dig huvudetnågon ur dig huvudet kanskeur dig huvudet kanske baradig huvudet kanske bara kanskehuvudet kanske bara kanske dekanske bara kanske de tillhörbara kanske de tillhör deras

Kanske är jag över dig. Kanske jag har gått vidare. Jag kanske gillar någon annan. Eller kanske är jag bara en riktigt bra lögnare.
kanske-är-jag-över-dig-kanske-jag-har-gått-vidare-jag-kanske-gillar-någon-annan-eller-kanske-är-jag-bara-riktigt-bra-lögnare
Kanske jag kunde ha älskat dig bättre. Kanske bör du ha älskat mig mer. Kanske våra hjärtan var bara nästa i raden. Kanske allt bryter gång. -Jewel
kanske-jag-kunde-ha-älskat-dig-bättre-kanske-bör-ha-älskat-mig-mer-kanske-våra-hjärtan-var-bara-nästa-i-raden-kanske-allt-bryter-gång
Om du inte kan få någon ur huvudet kanske de ska vara där
om-inte-kan-få-någon-ur-huvudet-kanske-de-ska-vara-där
Vem vet? Kanske mitt liv tillhör Gud. Kanske det tillhör mig. Men jag vet en sak: Jag fan om det hör till regeringen. -Art Hoppe
vem-vet-kanske-mitt-liv-tillhör-gud-kanske-det-tillhör-mig-men-jag-vet-sak-jag-fan-om-det-hör-till-regeringen
Kanske om du inte kan få någon ur huvudet, de är tänkt att vara där.
kanske-om-inte-kan-få-någon-ur-huvudet-de-är-tänkt-att-vara-där
Kanske vi inte är tänkt att vara kanske var du bara förlorat eller kanske du hittar din väg tillbaka till mig
kanske-vi-inte-är-tänkt-att-vara-kanske-var-bara-förlorat-eller-kanske-hittar-din-väg-tillbaka-till-mig