Om du inte har hittat det ännu fortsätta leta


om-inte-har-hittat-det-ännu-fortsätta-leta
ominteharhittatdetännufortsättaletaom dudu inteinte harhar hittathittat detdet ännuännu fortsättafortsätta letaom du intedu inte harinte har hittathar hittat dethittat det ännudet ännu fortsättaännu fortsätta letaom du inte hardu inte har hittatinte har hittat dethar hittat det ännuhittat det ännu fortsättadet ännu fortsätta letaom du inte har hittatdu inte har hittat detinte har hittat det ännuhar hittat det ännu fortsättahittat det ännu fortsätta leta

Om du inte har hittat det ännu fortsätta leta inte nöja som med alla frågor av hjärtat du vet när du hittar detDet enda sättet att göra stora verk är att älska vad du gör om du inte har hittat det ännu fortsätta leta inte nöjaOm du inte har hittat det ännu, att se ut. Nöj dig inte. Som med alla frågor av hjärtat, vet du älskar när du hittar den.Älska vad du gör. Om du inte har hittat det ännu, att se ut, och inte nöja sig. Som med alla frågor av hjärtat, vet du när du hittar den.Varför fortsätta leta, om allt jag söker har hittats i dig.Om du ännu inte har hittat kärleken, innebär det att det är något fel med omständigheterna, inte med dig. Förvara tro och inte ge upp.