Om du inte ändrar din tro, kommer ditt liv att vara så här för alltid. Är det goda nyheter


om-inte-ändrar-din-tro-kommer-ditt-liv-att-vara-så-här-för-alltid-Är-det-goda-nyheter
ominteändrardintrokommerdittlivattvarahärfralltidÄrdetgodanyheterom dudu inteinte ändrarändrar dindin trokommer dittditt livliv attatt varavara såså härhär förför alltidÄr detdet godagoda nyheterom du intedu inte ändrarinte ändrar dinändrar din trokommer ditt livditt liv attliv att varaatt vara såvara så härså här förhär för alltidÄr det godadet goda nyheterom du inte ändrardu inte ändrar dininte ändrar din trokommer ditt liv attditt liv att varaliv att vara såatt vara så härvara så här förså här för alltidÄr det goda nyheterom du inte ändrar dindu inte ändrar din trokommer ditt liv att varaditt liv att vara såliv att vara så häratt vara så här förvara så här för alltid

Jag har dåliga nyheter och goda nyheter. Den dåliga nyheten är att det kommer att sjunka till noll i kväll. De goda nyheterna är att min luftkonditioneringen fungerar igen!
jag-har-dåliga-nyheter-och-goda-nyheter-den-dåliga-nyheten-är-att-det-kommer-att-sjunka-till-noll-i-kväll-de-goda-nyheterna-är-att-min
Jag kommer inte lova att vara för dig alltid här, men jag försäkrar er att Kristus alltid kommer att vara här för dig. Men jag kommer alltid att hålla din hand i min. -Terry Mark
jag-kommer-inte-lova-att-vara-för-dig-alltid-här-men-jag-försäkrar-er-att-kristus-alltid-kommer-att-vara-här-för-dig-men-jag-kommer-alltid-att
Hur vackert på bergen är foten av de som kommer med goda nyheter, som förkunnar frid, som kommer med goda nyheter -Bible
hur-vackert-på-bergen-är-foten-av-de-som-kommer-med-goda-nyheter-som-förkunnar-frid-som-kommer-med-goda-nyheter
Du stöter på en person som du inte känner och de ändrar hela ditt liv, men det är ditt beslut på om det kommer att göra det bättre eller sämre. -Eli Dorsey
du-stöter-på-person-som-inte-känner-och-de-ändrar-hela-ditt-liv-men-det-är-ditt-beslut-på-om-det-kommer-att-göra-det-bättre-eller-sämre
Goda nyheter behöver inte nödvändigtvis vara en positiv sak. Att föra goda nyheten är att ge hopp till ens medmänniskor.
goda-nyheter-behöver-inte-nödvändigtvis-vara-positiv-sak-att-föra-goda-nyheten-är-att-ge-hopp-till-ens-medmänniskor
Ditt liv kan vara svårt, men det finns människor värre än du. Alltid. Ha tålamod. Ditt liv kommer att förbättras.
ditt-liv-kan-vara-svårt-men-det-finns-människor-värre-än-alltid-ha-tålamod-ditt-liv-kommer-att-förbättras