Om folk brydde de skulle checka in, om de älskade du att de skulle visa det, om du betydde något för dem, skulle de inte låta dig gå.


om-folk-brydde-de-skulle-checka-in-om-de-älskade-att-de-skulle-visa-det-om-betydde-något-för-dem-skulle-de-inte-lå-dig-gå
omfolkbryddedeskullecheckainomälskadeattvisadetbetyddenågotfrdemintelåtadigom folkfolk bryddebrydde dede skulleskulle checkachecka inom dede älskadeälskade dudu attatt dede skulleskulle visavisa detom dudu betyddebetydde någotnågot förför demskulle dede inteinte låtalåta digdig gåom folk bryddefolk brydde debrydde de skullede skulle checkaskulle checka inom de älskadede älskade duälskade du attdu att deatt de skullede skulle visaskulle visa detom du betyddedu betydde någotbetydde något förnågot för demskulle de intede inte låtainte låta diglåta dig gåom folk brydde defolk brydde de skullebrydde de skulle checkade skulle checka inom de älskade dude älskade du attälskade du att dedu att de skulleatt de skulle visade skulle visa detom du betydde någotdu betydde något förbetydde något för demskulle de inte låtade inte låta diginte låta dig gåom folk brydde de skullefolk brydde de skulle checkabrydde de skulle checka inom de älskade du attde älskade du att deälskade du att de skulledu att de skulle visaatt de skulle visa detom du betydde något fördu betydde något för demskulle de inte låta digde inte låta dig gå

Om folk brydde de skulle checka in, om de älskade du att de skulle visa det, om du betydde något för dem att de inte skulle ha låtit dig gå.
om-folk-brydde-de-skulle-checka-in-om-de-älskade-att-de-skulle-visa-det-om-betydde-något-för-dem-att-de-inte-skulle-ha-låtit-dig-gå
Mina första tankar är att jag inte skulle låta ned folk, att jag skulle stödja dem och älskar dem. -Prinsessan av Wales Diana
mina-första-tankar-är-att-jag-inte-skulle-lå-ned-folk-att-jag-skulle-stödja-dem-och-älskar-dem
Du sa att du älskade mig. Du sa att du aldrig skulle sluta älska mig. Du sa att jag skulle göra något för dig. Du sa att vi är klar. -Dan Pellegrino
du-att-älskade-mig-du-att-aldrig-skulle-sluta-älska-mig-du-att-jag-skulle-göra-något-för-dig-du-att-vi-är-klar
Om alla mina vänner skulle hoppa från en bro, skulle jag inte hoppa med dem, jag skulle vara i botten för att fånga dem. -Anonym
om-alla-mina-vänner-skulle-hoppa-från-bro-skulle-jag-inte-hoppa-med-dem-jag-skulle-vara-i-botten-för-att-fånga-dem
Jag skulle kämpa för min frihet så länge som min styrka varade, och om det var dags för mig att gå, skulle Herren låta dem ta mig.
jag-skulle-kämpa-för-min-frihet-så-länge-som-min-styrka-varade-och-om-det-var-dags-för-mig-att-gå-skulle-herren-lå-dem-mig
Jag ångrar inget. Jag skulle inte ha levt mitt liv som jag gjorde om jag skulle oroa sig för vad folk skulle säga. -Ingrid Bergman
jag-ångrar-inget-jag-skulle-inte-ha-levt-mitt-liv-som-jag-gjorde-om-jag-skulle-oroa-sig-för-vad-folk-skulle-säga