Om folk brydde de skulle checka in, om de älskade du att de skulle visa det, om du betydde något för dem att de inte skulle ha låtit dig gå.


om-folk-brydde-de-skulle-checka-in-om-de-älskade-att-de-skulle-visa-det-om-betydde-något-för-dem-att-de-inte-skulle-ha-låtit-dig-gå
omfolkbryddedeskullecheckainomälskadeattvisadetbetyddenågotfrdemintehalåtitdigom folkfolk bryddebrydde dede skulleskulle checkachecka inom dede älskadeälskade dudu attatt dede skulleskulle visavisa detom dudu betyddebetydde någotnågot förför demdem attatt dede inteinte skulleskulle haha låtitlåtit digdig gåom folk bryddefolk brydde debrydde de skullede skulle checkaskulle checka inom de älskadede älskade duälskade du attdu att deatt de skullede skulle visaskulle visa detom du betyddedu betydde någotbetydde något förnågot för demför dem attdem att deatt de intede inte skulleinte skulle haskulle ha låtitha låtit diglåtit dig gåom folk brydde defolk brydde de skullebrydde de skulle checkade skulle checka inom de älskade dude älskade du attälskade du att dedu att de skulleatt de skulle visade skulle visa detom du betydde någotdu betydde något förbetydde något för demnågot för dem attför dem att dedem att de inteatt de inte skullede inte skulle hainte skulle ha låtitskulle ha låtit digha låtit dig gåom folk brydde de skullefolk brydde de skulle checkabrydde de skulle checka inom de älskade du attde älskade du att deälskade du att de skulledu att de skulle visaatt de skulle visa detom du betydde något fördu betydde något för dembetydde något för dem attnågot för dem att deför dem att de intedem att de inte skulleatt de inte skulle hade inte skulle ha låtitinte skulle ha låtit digskulle ha låtit dig gå

Om folk brydde de skulle checka in, om de älskade du att de skulle visa det, om du betydde något för dem, skulle de inte låta dig gå.
om-folk-brydde-de-skulle-checka-in-om-de-älskade-att-de-skulle-visa-det-om-betydde-något-för-dem-skulle-de-inte-lå-dig-gå
Du sa att du älskade mig. Du sa att du aldrig skulle sluta älska mig. Du sa att jag skulle göra något för dig. Du sa att vi är klar. -Dan Pellegrino
du-att-älskade-mig-du-att-aldrig-skulle-sluta-älska-mig-du-att-jag-skulle-göra-något-för-dig-du-att-vi-är-klar
Om alla mina vänner skulle hoppa från en bro, skulle jag inte hoppa med dem, jag skulle vara i botten för att fånga dem. -Anonym
om-alla-mina-vänner-skulle-hoppa-från-bro-skulle-jag-inte-hoppa-med-dem-jag-skulle-vara-i-botten-för-att-fånga-dem
Om alla mina vänner skulle hoppa från en bro, skulle jag inte följa, jag skulle vara i botten för att fånga dem när de faller
om-alla-mina-vänner-skulle-hoppa-från-bro-skulle-jag-inte-följa-jag-skulle-vara-i-botten-för-att-fånga-dem-när-de-faller
Mina första tankar är att jag inte skulle låta ned folk, att jag skulle stödja dem och älskar dem. -Prinsessan av Wales Diana
mina-första-tankar-är-att-jag-inte-skulle-lå-ned-folk-att-jag-skulle-stödja-dem-och-älskar-dem
Jag ångrar inget. Jag skulle inte ha levt mitt liv som jag gjorde om jag skulle oroa sig för vad folk skulle säga. -Ingrid Bergman
jag-ångrar-inget-jag-skulle-inte-ha-levt-mitt-liv-som-jag-gjorde-om-jag-skulle-oroa-sig-för-vad-folk-skulle-säga