Om ditt hjärta är fullt, du behöver inte känna att hungrig.


om-ditt-hjärta-är-fullt-behöver-inte-känna-att-hungrig
hh swami tejomayanandaomditthjärtaärfulltbehverintekännaatthungrigom dittditt hjärtahjärta ärär fulltdu behöverbehöver inteinte kännakänna attatt hungrigom ditt hjärtaditt hjärta ärhjärta är fulltdu behöver intebehöver inte kännainte känna attkänna att hungrigom ditt hjärta ärditt hjärta är fulltdu behöver inte kännabehöver inte känna attinte känna att hungrigom ditt hjärta är fulltdu behöver inte känna attbehöver inte känna att hungrig

Förlåt dem som ljuger eller förråda dig, inte hålla ett hjärta fullt av ilska, och låta ditt hjärta att läka för livet rymmer så mycket mer mening. -Nishan Panwar
förlåt-dem-som-ljuger-eller-förråda-dig-inte-hålla-ett-hjärta-fullt-av-ilska-och-lå-ditt-hjärta-att-läka-för-livet-rymmer-så-mycket-mer
Om ditt hjärta är fullt av kärlek; du alltid har något att ge.
om-ditt-hjärta-är-fullt-av-kärlek-alltid-har-något-att-ge
Ditt sinne kan vara tråkigt eftersom du inte är med honom, men ditt hjärta är glad bara känna honom.
ditt-sinne-kan-vara-tråkigt-eftersom-inte-är-med-honom-men-ditt-hjärta-är-glad-bara-känna-honom
En persons mest användbara tillgång är inte huvudet fullt av kunskap, men ett hjärta fullt av kärlek, ett öra beredd att lyssna, och en hand villig att hjälpa till.
en-persons-mest-användbara-tillgång-är-inte-huvudet-fullt-av-kunskap-men-ett-hjärta-fullt-av-kärlek-ett-öra-beredd-att-lyssna-och-hand-villig
Jag kan inte göra ditt hjärta känna något det brukar.
jag-kan-inte-göra-ditt-hjärta-känna-något-det-brukar
Jag har hellre ett liv fullt av misstag än ett hjärta fullt av ånger. -Okänd
jag-har-hellre-ett-liv-fullt-av-misstag-än-ett-hjärta-fullt-av-ånger