Om du betalar jordnötter, får du apor.


om-betalar-jordnötter-får-apor
ombetalarjordntterfåraporom dudu betalarbetalar jordnötterfår dudu aporom du betalardu betalar jordnötterfår du aporom du betalar jordnötter

Gorillor är faktiskt apor, inte apor. Sättet att skilja mellan en apa och en apa är att apor inte har svansar.Vi erkänner att vi är som apor, men vi sällan inser att vi är apor.Jag hatar TV. Jag hatar det så mycket som jordnötter. Men jag kan inte sluta äta jordnötter.Katter och apor, apor och katter - allt människoliv är detVar tacksam att vi inte får all den regering vi betalar för.Det är en bra sak som vi inte får all den regering vi betalar för.