Om bara faller av kärlek kan vara så enkelt som att bli kär.


om-bara-faller-av-kärlek-kan-vara-så-enkelt-som-att-bli-kär
ombarafalleravkärlekkanvaraenkeltsomattblikärom barabara fallerfaller avav kärlekkärlek kankan varavara såså enkeltenkelt somsom attatt blibli kärom bara fallerbara faller avfaller av kärlekav kärlek kankärlek kan varakan vara såvara så enkeltså enkelt somenkelt som attsom att bliatt bli kärom bara faller avbara faller av kärlekfaller av kärlek kanav kärlek kan varakärlek kan vara såkan vara så enkeltvara så enkelt somså enkelt som attenkelt som att blisom att bli kärom bara faller av kärlekbara faller av kärlek kanfaller av kärlek kan varaav kärlek kan vara såkärlek kan vara så enkeltkan vara så enkelt somvara så enkelt som attså enkelt som att blienkelt som att bli kär

En fördel med äktenskapet är att när du faller av kärlek med honom eller han faller ur kär i dig, håller du ihop tills du faller igenAtt bli kär är väldigt enkel; att falla av kärlek är helt enkelt fruktansvärt.En gång i tiden var jag bli kär, men nu är jag bara faller isär. Det finns inget jag kan göra, en total solförmörkelse av hjärtat.Att bli kär är väldigt enkel, men att falla av kärlek är helt enkelt fruktansvärt.När du faller pladask kär, måste du landa på huvudet och bli dum kär eftersom du aldrig ser några brister.Vi inte bli kär, vi växa i kärlek. Allt som faller blir bruten och allt som växer blir starkare.