Om alla krävde fred i stället för en annan TV då det skulle bli fred


om-alla-krävde-fred-i-stället-för-annan-tv-då-det-skulle-bli-fred
omallakrävdefredställetfrannantvdetskullebliom allaalla krävdekrävde fredfred ii ställetstället förför enen annanannan tvtv dådå detdet skulleskulle blibli fredom alla krävdealla krävde fredkrävde fred ifred i ställeti stället förstället för enför en annanen annan tvannan tv dåtv då detdå det skulledet skulle bliskulle bli fredom alla krävde fredalla krävde fred ikrävde fred i ställetfred i stället föri stället för enstället för en annanför en annan tven annan tv dåannan tv då dettv då det skulledå det skulle blidet skulle bli fredom alla krävde fred ialla krävde fred i ställetkrävde fred i stället förfred i stället för eni stället för en annanstället för en annan tvför en annan tv dåen annan tv då detannan tv då det skulletv då det skulle blidå det skulle bli fred

Människans största blunder har varit att försöka sluta fred med himlen i stället för att sluta fred med sina grannar -Elbert Hubbard
människans-största-blunder-har-varit-att-försöka-sluta-fred-med-himlen-i-stället-för-att-sluta-fred-med-sina-grannar
Det kan aldrig bli fred mellan nationer tills det är först känt att verklig fred som ligger inom själar män.
det-kan-aldrig-bli-fred-mellan-nationer-tills-det-är-först-känt-att-verklig-fred-som-ligger-inom-själar-män
Du kan ringa för fred så högt som du vill, men där det inte finns någon broderskap det kan i slutändan bli någon fred.
du-kan-ringa-för-fred-så-högt-som-vill-men-där-det-inte-finns-någon-broderskap-det-kan-i-slutändan-bli-någon-fred
Vi utökar vår hand mot fred. Våra medarbetare har åtagit sig att fred. Vi vet att fred innebär smärtsamma kompromisser för båda sidor.
vi-utökar-vår-hand-fred-våra-medarbetare-har-åtagit-sig-att-fred-vi-vet-att-fred-innebär-smärtsamma-kompromisser-för-båda-sidor
Vi måste alla göra fred så att vi alla kan leva i fred.
vi-måste-alla-göra-fred-så-att-vi-alla-kan-leva-i-fred