Om ögon rullande brända kalorier, skulle jag aldrig behöva diet.


om-ögon-rullande-brända-kalorier-skulle-jag-aldrig-behöva-diet
omgonrullandebrändakalorierskullejagaldrigbehvadietom ögonögon rullanderullande brändabrända kalorierskulle jagjag aldrigaldrig behövabehöva dietom ögon rullandeögon rullande brändarullande brända kalorierskulle jag aldrigjag aldrig behövaaldrig behöva dietom ögon rullande brändaögon rullande brända kalorierskulle jag aldrig behövajag aldrig behöva dietom ögon rullande brända kalorierskulle jag aldrig behöva diet

Bakom varje stor man är en kvinna rullande hennes ögon.Bakom varje stor man finns en kvinna rullande hennes ögonOm stressen brände kalorier, skulle jag vara en supermodell.Jag skulle äta hälsosamt ibland och gris ut ibland. Men jag hade aldrig att gå på en strikt diet plan.Jag skulle vakna upp på morgonen och jag skulle tro, Ingen någonsin skulle behöva gå genom eld ensam. Ingen någonsin skulle behöva vara modiga stormen. Nej, alla behöver någon eller något.