Okunnighet är mor till beundran


okunnighet-är-mor-till-beundran
george chapmanokunnighetärmortillbeundranokunnighet ärär mortill beundranokunnighet är morär mor tillmor till beundranokunnighet är mor tillär mor till beundranokunnighet är mor till beundran

Så länge som mor, okunnighet, lever, det är inte säkert för vetenskap, avkomman, att avslöja dolda orsaken till saker -Johannes Kepler
så-länge-som-mor-okunnighet-lever-det-är-inte-säkert-för-vetenskap-avkomman-att-avslöja-dolda-orsaken-till-saker
Lättja är mor till alla dåliga vanor men i slutändan är hon en mor och vi bör respektera henne. -DEV
lättja-är-mor-till-alla-dåliga-vanor-men-i-slutändan-är-hon-mor-och-vi-bör-respektera-henne
Inte okunnighet, men okunnighet om okunnighet, är död kunskap.
inte-okunnighet-men-okunnighet-om-okunnighet-är-död-kunskap