Okunnighet är mor till allt ont


okunnighet-är-mor-till-allt-ont
michel de montaigneokunnighetärmortillalltontokunnighet ärär mortill alltallt ontokunnighet är morär mor tillmor till allttill allt ontokunnighet är mor tillär mor till alltmor till allt ontokunnighet är mor till alltär mor till allt ont

Jag tror att okunnighet är roten till allt ont. Och att ingen vet sanningen.
jag-tror-att-okunnighet-är-roten-till-allt-ont-och-att-ingen-vet-sanningen
Okunnighet är mor till beundran -George Chapman
okunnighet-är-mor-till-beundran
Så länge som mor, okunnighet, lever, det är inte säkert för vetenskap, avkomman, att avslöja dolda orsaken till saker -Johannes Kepler
så-länge-som-mor-okunnighet-lever-det-är-inte-säkert-för-vetenskap-avkomman-att-avslöja-dolda-orsaken-till-saker
Lättja är mor till alla dåliga vanor men i slutändan är hon en mor och vi bör respektera henne. -DEV
lättja-är-mor-till-alla-dåliga-vanor-men-i-slutändan-är-hon-mor-och-vi-bör-respektera-henne
Så du tror att pengar är roten till allt ont. Har du någonsin frågat vad som är roten till allt pengar?
så-tror-att-pengar-är-roten-till-allt-ont-har-någonsin-frågat-vad-som-är-roten-till-allt-pengar