Och om allt faller sönder, vet jag djupt i mitt hjärta, hade den enda dröm som betydde besannats. I det här livet, jag älskad av dig.


och-om-allt-faller-sönder-vet-jag-djupt-i-mitt-hjärta-hade-den-enda-dröm-som-betydde-besannats-i-det-här-livet-jag-älskad-av-dig
colin rayeochomalltfallersndervetjagdjuptmitthjärtahadedenendadrmsombetyddebesannatsdethärlivetälskadavdigoch omom alltallt fallerfaller söndervet jagjag djuptdjupt ii mittmitt hjärtahade denden endaenda drömdröm somsom betyddebetydde besannatsi detdet härhär livetjag älskadälskad avav digoch om alltom allt fallerallt faller söndervet jag djuptjag djupt idjupt i mitti mitt hjärtahade den endaden enda drömenda dröm somdröm som betyddesom betydde besannatsi det härdet här livetjag älskad avälskad av digoch om allt fallerom allt faller söndervet jag djupt ijag djupt i mittdjupt i mitt hjärtahade den enda drömden enda dröm somenda dröm som betyddedröm som betydde besannatsi det här livetjag älskad av digoch om allt faller söndervet jag djupt i mittjag djupt i mitt hjärtahade den enda dröm somden enda dröm som betyddeenda dröm som betydde besannats

Nd om allt faller sönder, vet jag djupt i mitt hjärta, hade den enda dröm som betydde besannats. I det här livet, jag älskad av dig. -Colin Raye
nd-om-allt-faller-sönder-vet-jag-djupt-i-mitt-hjärta-hade-den-enda-dröm-som-betydde-besannats-i-det-här-livet-jag-älskad-av-dig
Jag vet inte varför men jag inser att djupt i mitt hjärta du är den enda jag vill vara med.
jag-vet-inte-varför-men-jag-inser-att-djupt-i-mitt-hjärta-är-den-enda-jag-vill-vara-med
Den här gången är det över. Jag håller mitt hjärta. Jag kommer att vara stark och inte falla sönder, allt kommer att bli bättre. Jag ska inte längre gråta.
den-här-gången-är-det-över-jag-håller-mitt-hjärta-jag-kommer-att-vara-stark-och-inte-falla-sönder-allt-kommer-att-bli-bättre-jag-ska-inte
Som världens faller, kommer jag att hålla mitt huvud högt för jag vet i slutet av tiden, jag faller med mitt hjärta sörjer i skyn. -Christina Dessert
som-världens-faller-kommer-jag-att-hålla-mitt-huvud-högt-för-jag-vet-i-slutet-av-tiden-jag-faller-med-mitt-hjärta-sörjer-i-skyn
Jag faller aldrig kär, eftersom allt som faller sönder.
jag-faller-aldrig-kär-eftersom-allt-som-faller-sönder
Bakom mitt leende är en skada hjärta. Bakom min skratt, jag faller sönder. Titta noga på mig och du kommer att se tjejen jag... är inte jag. -Kiara Leigh
bakom-mitt-leende-är-skada-hjärta-bakom-min-skratt-jag-faller-sönder-titta-noga-på-mig-och-kommer-att-se-tjejen-jag-är-inte-jag