Och det förflutna spelar ingen roll längre. Youre här, Im här, och för en gångs skull känns vackert.


och-det-förflutna-spelar-ingen-roll-längre-youre-här-im-här-och-för-gångs-skull-känns-vackert
ochdetfrflutnaspelaringenrolllängreyourehärimochfrgångsskullkännsvackertoch detdet förflutnaförflutna spelarspelar ingeningen rollroll längreyoure härim häroch förför enen gångsgångs skullskull kännskänns vackertoch det förflutnadet förflutna spelarförflutna spelar ingenspelar ingen rollingen roll längreoch för enför en gångsen gångs skullgångs skull kännsskull känns vackertoch det förflutna spelardet förflutna spelar ingenförflutna spelar ingen rollspelar ingen roll längreoch för en gångsför en gångs skullen gångs skull kännsgångs skull känns vackertoch det förflutna spelar ingendet förflutna spelar ingen rollförflutna spelar ingen roll längreoch för en gångs skullför en gångs skull kännsen gångs skull känns vackert

Alla behöver en kram; det spelar ingen roll var, när eller av vem, så här är en bara för dig! -Murali Iyengar
alla-behöver-kram-det-spelar-ingen-roll-var-när-eller-av-vem-så-här-är-bara-för-dig
Det spelar ingen roll mycket som vi lever med i den här världen, men det betyder en hel del som vi drömmer om.
det-spelar-ingen-roll-mycket-som-vi-lever-med-i-den-här-världen-men-det-betyder-hel-del-som-vi-drömmer-om
Im ledsen för att vara ofullständig... Jag föddes här sättet... theres inget jag kan göra åt det, men det spelar ingen roll att jag är perfekt i Gods ögon.
im-ledsen-för-att-vara-ofullständig-jag-föddes-här-sättet-theres-inget-jag-kan-göra-åt-det-men-det-spelar-ingen-roll-att-jag-är-perfekt
Jag är inte här för nöjes skull. Du är här för min. -Johnny Rotten
jag-är-inte-här-för-nöjes-skull-du-är-här-för-min
Kärlek är mest nästan själv när här och nu inte längre någon roll. -TS Eliot
kärlek-är-mest-nästan-själv-när-här-och-nu-inte-längre-någon-roll
Ta livet varje dag, i morgon kommer hit snart nog, och igår spelar ingen roll längre. -Nishan Panwar
ta-livet-varje-dag-i-morgon-kommer-hit-snart-nog-och-igår-spelar-ingen-roll-längre