Oavsett hur det går ner livet går vidare.


oavsett-hur-det-går-ner-livet-går-vidare
rick rossoavsetthurdetgårnerlivetvidareoavsett hurhur detdet gårgår nerner livetlivet gårgår vidareoavsett hur dethur det gårdet går nergår ner livetner livet gårlivet går vidareoavsett hur det gårhur det går nerdet går ner livetgår ner livet gårner livet går vidareoavsett hur det går nerhur det går ner livetdet går ner livet gårgår ner livet går vidare

Oavsett vad som händer, eller hur illa det verkar i dag, livet går vidare, och det kommer att bli bättre i morgon.Oavsett hur många gånger livet slår ner dig få upp och hålla driva. Du är i stånd att så mycket mer! Så går det, du förtjänar mer!Livet går vidare, och jag går vidare till nästa sak, men jag hoppas de tvålar som fortfarande körs kommer att frodas. De har miljontals trogna tittareDu får aldrig till det bästa tills du går igenom det värsta, orsaka livet går vidare.Människor förändras, saker går fel. Kom bara ihåg livet går vidare.Människor förändras, saker går fel, men kom ihåg, går livet vidare.