Nyfikenhet på livet i alla dess aspekter, tror jag, är fortfarande hemligheten med stora kreativa människor.


nyfikenhet-på-livet-i-alla-dess-aspekter-tror-jag-är-fortfarande-hemligheten-med-stora-kreativa-människor
leo burnettnyfikenhetlivetalladessaspektertrorjagärfortfarandehemlighetenmedstorakreativamänniskornyfikenhet påpå livetlivet ii allaalla dessdess aspekterär fortfarandefortfarande hemlighetenhemligheten medmed storastora kreativakreativa människornyfikenhet på livetpå livet ilivet i allai alla dessalla dess aspekterär fortfarande hemlighetenfortfarande hemligheten medhemligheten med storamed stora kreativastora kreativa människornyfikenhet på livet ipå livet i allalivet i alla dessi alla dess aspekterär fortfarande hemligheten medfortfarande hemligheten med storahemligheten med stora kreativamed stora kreativa människornyfikenhet på livet i allapå livet i alla desslivet i alla dess aspekterär fortfarande hemligheten med storafortfarande hemligheten med stora kreativahemligheten med stora kreativa människor

Nyfikenhet i alla dess aspekter, tror jag, är fortfarande hemligheten hos viktiga kreativa människor. -Leo Burnett
nyfikenhet-i-alla-dess-aspekter-tror-jag-är-fortfarande-hemligheten-hos-viktiga-kreativa-människor
Jag tror diskriminering fortfarande förekommer i samhället och vi måste bekämpa den i alla dess former.
jag-tror-diskriminering-fortfarande-förekommer-i-samhället-och-vi-måste-bekämpa-den-i-alla-dess-former
Passion är i alla stora sökningar och är nödvändigt för alla kreativa strävanden. -W Eugene Smith
passion-är-i-alla-stora-sökningar-och-är-nödvändigt-för-alla-kreativa-strävanden
Jag tror att jag har upptäckt hemligheten med livet. Du hänger runt tills du vänjer sig. -Charles Schulz
jag-tror-att-jag-har-upptäckt-hemligheten-med-livet-du-hänger-runt-tills-vänjer-sig
Jag tror att jag har upptäckt hemligheten med livet - du bara hänga tills du vänjer sig.
jag-tror-att-jag-har-upptäckt-hemligheten-med-livet-bara-hänga-tills-vänjer-sig
Det finns tre ord som förmedlar hemligheten med konsten att leva, hemligheten bakom all framgång och lycka: Ett Med Livet. -Eckhart Tolle
det-finns-tre-ord-som-förmedlar-hemligheten-med-konsten-att-leva-hemligheten-bakom-all-framgång-och-lycka-ett-med-livet