Nyfikenhet är en av de stora hemligheterna av lycka.


nyfikenhet-är-av-de-stora-hemligheterna-av-lycka
nyfikenhetäravdestorahemligheternalyckanyfikenhet ären avav dede storastora hemligheternahemligheterna avav lyckanyfikenhet är enär en aven av deav de storade stora hemligheternastora hemligheterna avhemligheterna av lyckanyfikenhet är en avär en av deen av de storaav de stora hemligheternade stora hemligheterna avstora hemligheterna av lyckanyfikenhet är en av deär en av de storaen av de stora hemligheternaav de stora hemligheterna avde stora hemligheterna av lycka

Slösa inte tid stör om du älskar din granne agera som om du gjorde så snart vi gör detta finner vi en av de stora hemligheternaBelåtenhet en nyfikenhet är en av de största källorna till lycka i livet.Botemedlet till tristess är nyfikenhet. Det finns inget botemedel mot nyfikenhetBotemedlet för tristess är nyfikenhet. Det finns inget botemedel mot nyfikenhet.Nyfikenhet på livet i alla dess aspekter, tror jag, är fortfarande hemligheten med stora kreativa människor.Nyfikenhet är inte en synd. Men vi bör vara försiktiga med vår nyfikenhet ja, faktiskt.