Ni talar om mig och ändå inte ger en fan om dig.


ni-talar-om-mig-och-ändå-inte-ger-fan-om-dig
talarommigochändåintegerfandigni talartalar omom migmig ochoch ändåändå inteinte gerger enen fanfan omom digni talar omtalar om migom mig ochmig och ändåoch ändå inteändå inte gerinte ger enger en fanen fan omfan om digni talar om migtalar om mig ochom mig och ändåmig och ändå inteoch ändå inte gerändå inte ger eninte ger en fanger en fan omen fan om digni talar om mig ochtalar om mig och ändåom mig och ändå intemig och ändå inte geroch ändå inte ger enändå inte ger en faninte ger en fan omger en fan om dig

Du säger att du inte ger en fan om mig. Och ändå är jag den enda du pratar om!Jag bryr mig inte ett fan, om jag gör det är fan du. Om du inte gillar vad en nigga göra, knulla dig. Det skit du niggas talar är inte sant, knulla dig.Ändå lämna mig inte; ändå, om du vill, vara fri; Älska mig inte mer, men älskar min kärlek till dig.Fråga mig om jag bryr mig! Bryr du dig? Jag bryr mig bara inte ger en fan!Vem fan inbjuden mr jag inte ger en fan.Det finns vissa människor som kunde höra du talar mer än tusen ord och ändå inte förstå dig