Nöden är mor att ta chanser.


nöden-är-mor-att-chanser
mark twainndenärmorattchansernöden ärär moratt tata chansernöden är morär mor attmor att taatt ta chansernöden är mor attär mor att tamor att ta chansernöden är mor att taär mor att ta chanser

nöden-är-uppfinningarnas-moder-är-dum-ordspråk-nöden-är-mor-till-meningslö-knep-är-mycket-närmare-sanningen
Livet ger dig en hel del chanser att skruva upp, men det innebär också att du har lika många chanser att få det rätt.
livet-ger-dig-hel-del-chanser-att-skruva-upp-men-det-innebär-också-att-har-lika-många-chanser-att-få-det-rätt
Nöden har ingen lag utom att erövra -Publilius Syrus
nöden-har-ingen-lag-utom-att-erövra
Nöden är blind tills den blir medveten. Frihet är medvetandet om nödvändighet.
nöden-är-blind-tills-den-blir-medveten-frihet-är-medvetandet-om-nödvändighet
Lättja är mor till alla dåliga vanor men i slutändan är hon en mor och vi bör respektera henne. -DEV
lättja-är-mor-till-alla-dåliga-vanor-men-i-slutändan-är-hon-mor-och-vi-bör-respektera-henne
Nöden är uppfinningarnas moder, är det sant, men dess far är kreativitet och kunskap är barnmorskan -Jonathan Schattke
nöden-är-uppfinningarnas-moder-är-det-sant-men-dess-far-är-kreativitet-och-kunskap-är-barnmorskan