Någon orsak lycka vart de än går andra när de går


någon-orsak-lycka-vart-de-än-går-andra-när-de-går
någonorsaklyckavartdeängårandranärorsak lyckalycka vartvart dede änän gårandra närnär dede gårnågon orsak lyckaorsak lycka vartlycka vart devart de ände än gårän går andragår andra närandra när denär de gårnågon orsak lycka vartorsak lycka vart delycka vart de änvart de än gårde än går andraän går andra närgår andra när deandra när de gårnågon orsak lycka vart deorsak lycka vart de änlycka vart de än gårvart de än går andrade än går andra närän går andra när degår andra när de går

Någon orsak lycka vart de än går andra när de går.Någon orsak lycka vart de än går; andra när de går.Vissa människor bringa lycka vart de än går. Du bringa lycka när du går.Föräldrarna är mycket strikta med sina döttrar orsak de tror att var gonna våldtagit vart än vi går.När som helst, vissa saker går bra, medan andra inte går som vi skulle välja. Vara tacksam för de välsignelser.Vart du än går genom hela livet, sprids kontinuerligt din lycka, inte bara med din partner, men med vänner, familj och främlingar.