Någon kommer alltid att vara sötare. Någon kommer alltid att vara smartare. Någon kommer alltid att vara yngre. Men de kommer aldrig att vara du.


någon-kommer-alltid-att-vara-sötare-någon-kommer-alltid-att-vara-smartare-någon-kommer-alltid-att-vara-yngre-men-de-kommer-aldrig-att-vara
någonkommeralltidattvarastaresmartareyngremendealdrignågon kommerkommer alltidalltid attatt varavara sötarenågon kommerkommer alltidalltid attatt varavara smartarenågon kommerkommer alltidalltid attatt varavara yngremen dede kommerkommer aldrigaldrig attatt varavara dunågon kommer alltidkommer alltid attalltid att varaatt vara sötarenågon kommer alltidkommer alltid attalltid att varaatt vara smartarenågon kommer alltidkommer alltid attalltid att varaatt vara yngremen de kommerde kommer aldrigkommer aldrig attaldrig att varaatt vara dunågon kommer alltid attkommer alltid att varaalltid att vara sötarenågon kommer alltid attkommer alltid att varaalltid att vara smartarenågon kommer alltid attkommer alltid att varaalltid att vara yngremen de kommer aldrigde kommer aldrig attkommer aldrig att varaaldrig att vara dunågon kommer alltid att varakommer alltid att vara sötarenågon kommer alltid att varakommer alltid att vara smartarenågon kommer alltid att varakommer alltid att vara yngremen de kommer aldrig attde kommer aldrig att varakommer aldrig att vara du

Någon kommer alltid att vara sötare. Någon kommer alltid att vara smartare. Någon kommer alltid att vara yngre. Men de kommer aldrig att bli mig.
någon-kommer-alltid-att-vara-sötare-någon-kommer-alltid-att-vara-smartare-någon-kommer-alltid-att-vara-yngre-men-de-kommer-aldrig-att-bli-mig
Oavsett hur bra du är, är någon alltid kommer att vara emot dig. Men aldrig låta dem vara gränsen för din framgång. -Terry Mark
oavsett-hur-bra-är-är-någon-alltid-kommer-att-vara-emot-dig-men-aldrig-lå-dem-vara-gränsen-för-din-framgång
Du kommer aldrig att vara tillräckligt bra för alla, men du kommer alltid att vara tillräckligt bra för någon som verkligen uppskattar dig. -Bilal Zahoor
du-kommer-aldrig-att-vara-tillräckligt-bra-för-alla-men-kommer-alltid-att-vara-tillräckligt-bra-för-någon-som-verkligen-uppskattar-dig
Du kanske inte vara perfekt för någon, men du kommer alltid att vara perfekt för någon som förtjänar dig. -Terry Mark
du-kanske-inte-vara-perfekt-för-någon-men-kommer-alltid-att-vara-perfekt-för-någon-som-förtjänar-dig
En trevlig person kommer alltid att finnas i minnet, kommer en bättre människa alltid i drömmen. Men en uppriktig person kommer alltid att vara i hjärtat.
en-trevlig-person-kommer-alltid-att-finnas-i-minnet-kommer-bättre-människa-alltid-i-drömmen-men-uppriktig-person-kommer-alltid-att-vara-i
Jag kan aldrig vara bra nog för alla. Men jag kommer alltid att vara det bästa för någon som tillfreds ha mig.
jag-kan-aldrig-vara-bra-nog-för-alla-men-jag-kommer-alltid-att-vara-det-bästa-för-någon-som-tillfreds-ha-mig