När vi inte längre hålla människor ansvariga för sina val, hövlighet och sunt förnuft kommer att minska.


när-vi-inte-längre-hålla-människor-ansvariga-för-sina-val-hövlighet-och-sunt-förnuft-kommer-att-minska
närviintelängrehållamänniskoransvarigafrsinavalhvlighetochsuntfrnuftkommerattminskanär vivi inteinte längrelängre hållahålla människoransvariga förför sinasina valhövlighet ochoch suntsunt förnuftförnuft kommerkommer attatt minskanär vi intevi inte längreinte längre hållalängre hålla människorhålla människor ansvarigamänniskor ansvariga föransvariga för sinaför sina valhövlighet och suntoch sunt förnuftsunt förnuft kommerförnuft kommer attkommer att minskanär vi inte längrevi inte längre hållainte längre hålla människorlängre hålla människor ansvarigahålla människor ansvariga förmänniskor ansvariga för sinaansvariga för sina valhövlighet och sunt förnuftoch sunt förnuft kommersunt förnuft kommer attförnuft kommer att minskanär vi inte längre hållavi inte längre hålla människorinte längre hålla människor ansvarigalängre hålla människor ansvariga förhålla människor ansvariga för sinamänniskor ansvariga för sina valhövlighet och sunt förnuft kommeroch sunt förnuft kommer attsunt förnuft kommer att minska

Sunt förnuft och humor är samma sak, rör sig med olika hastigheter. En känsla för humor är bara sunt förnuft, dans.
sunt-förnuft-och-humor-är-samma-sak-rör-sig-med-olika-hastigheter-en-känsla-för-humor-är-bara-sunt-förnuft
De människor människor har för vänner Du sunt förnuft FÖRFÄRA Men folket människor gifta Är queerest folk av alla. -Charlotte Perkins Gilman
de-människor-människor-har-för-vänner-du-sunt-förnuft-fÖrfÄra-men-folket-människor-gifta-Är-queerest-folk-av-alla
Du kan inte lagstifta intelligens och sunt förnuft i människor -Will Rogers
du-kan-inte-lagstifta-intelligens-och-sunt-förnuft-i-människor
Sunt förnuft är geni klädd i sina arbetskläder.
sunt-förnuft-är-geni-klädd-i-sina-arbetskläder
Vita huset ensam inte kan hålla sina motståndare ansvariga.
vita-huset-ensam-inte-kan-hålla-sina-motståndare-ansvariga