När vi håller Gud på första plats, allt annat faller på plats.


när-vi-håller-gud-på-första-plats-allt-annat-faller-på-plats
joyce meyernärvihållergudfrstaplatsalltannatfallerplatsnär vivi hållerhåller gudgud påpå förstaförsta platsallt annatannat fallerfaller påpå platsnär vi hållervi håller gudhåller gud pågud på förstapå första platsallt annat fallerannat faller påfaller på platsnär vi håller gudvi håller gud påhåller gud på förstagud på första platsallt annat faller påannat faller på platsnär vi håller gud påvi håller gud på förstahåller gud på första platsallt annat faller på plats

Tänk om lugn och ro inte kommer fastän alla omständigheter fallit på plats. Tänk om det istället fungerar så att när du hittar ditt lugn och ro, så faller allt på plats.När allt faller, visar det sig ofta falla på plats.Istället för att slösa önskemål om kärlek och fred och lycka, önskar livets gåva, eftersom med att allt annat faller på platsBli kär i dig själv och allt faller på plats.Ge inte speciell plats till någon i ditt hjärta. dess lätt att ge denna plats men det gjorde ont mer när de inte vet värdet av denna plats.Allt kommer på plats när du lär dig att vänta. Och speciella saker stanna på plats när du lär dig att bry sig och uppskatta.