När man inte har haft en bra pappa, måste man skapa ett.


när-man-inte-har-haft-bra-pappa-måste-man-skapa-ett
närmaninteharhaftbrapappamåsteskapaettnär manman inteinte harhar hafthaft enen brabra pappamåste manman skapaskapa ettnär man inteman inte harinte har hafthar haft enhaft en braen bra pappamåste man skapaman skapa ettnär man inte harman inte har haftinte har haft enhar haft en brahaft en bra pappamåste man skapa ettnär man inte har haftman inte har haft eninte har haft en brahar haft en bra pappa

Man måste ha ett bra minne för att kunna hålla de löften som man gör -Friedrich Nietzsche
man-måste-ha-ett-bra-minne-för-att-kunna-hålla-de-löften-som-man-gör
Jag tror att det finns ingen mantra för framgång. Man måste bara vara positivt och fortsätta göra ett bra arbete. Man måste fortsätta framåt och inte tänka mycket. -Madhuri Dixit
jag-tror-att-det-finns-ingen-mantra-för-framgång-man-måste-bara-vara-positivt-och-fortsätta-göra-ett-bra-arbete-man-måste-fortsätta-framåt
Men min pappa var också en märklig man, en bra person, en principfast individ, en man med integritet.
men-min-pappa-var-också-märklig-man-bra-person-principfast-individ-man-med-integritet
Man kan inte tänka bra, kärlek väl, Sov gott, om man inte har ätit bra
man-kan-inte-tänka-bra-kärlek-väl-sov-gott-om-man-inte-har-ätit-bra
Man måste alltid hoppas att när man är desperat, och tvivel när man hoppas.
man-måste-alltid-hoppas-att-när-man-är-desperat-och-tvivel-när-man-hoppas
Ibland är livet kan kasta en punsch på oss ibland måste man veta när ducka det och ibland måste man veta när man ska ta det
ibland-är-livet-kan-kasta-punsch-på-oss-ibland-måste-man-veta-när-ducka-det-och-ibland-måste-man-veta-när-man-ska-det