När man får i sängen med regeringen, måste man förvänta sig de sjukdomar det sprider.


när-man-får-i-sängen-med-regeringen-måste-man-förvänta-sig-de-sjukdomar-det-sprider
närmanfårsängenmedregeringenmåstefrväntasigdesjukdomardetspridernär manman fårfår ii sängensängen medmed regeringenmåste manman förväntaförvänta sigsig dede sjukdomarsjukdomar detdet spridernär man fårman får ifår i sängeni sängen medsängen med regeringenmåste man förväntaman förvänta sigförvänta sig desig de sjukdomarde sjukdomar detsjukdomar det spridernär man får iman får i sängenfår i sängen medi sängen med regeringenmåste man förvänta sigman förvänta sig deförvänta sig de sjukdomarsig de sjukdomar detde sjukdomar det spridernär man får i sängenman får i sängen medfår i sängen med regeringenmåste man förvänta sig deman förvänta sig de sjukdomarförvänta sig de sjukdomar detsig de sjukdomar det sprider

Om problem kommer när man minst anar det så kanske det man kan göra är att alltid förvänta sig det. -Cormac McCarthy
om-problem-kommer-när-man-minst-anar-det-så-kanske-det-man-kan-göra-är-att-alltid-förvänta-sig-det
En man börjar dö när han upphör att förvänta sig något från morgon. -Abraham Miller
en-man-börjar-dö-när-han-upphör-att-förvänta-sig-något-från-morgon
När du förvänta sig så mycket från livet, får du besviken men när du förväntar mindre får du otaliga överraskningar. -Terry Mark
när-förvänta-sig-så-mycket-från-livet-får-besviken-men-när-förväntar-mindre-får-otaliga-överraskningar
Det är med småsaker, och när han är på sängen, att en man bäst avslöjar sin karaktär.
det-är-med-småsaker-och-när-han-är-på-sängen-att-man-bäst-avslöjar-sin-karaktär
Att man känner man får när man förstår något i matematik.
att-man-känner-man-får-när-man-förstår-något-i-matematik
Riktiga män som stilrena kvinnor, så förvänta dig inte att locka en riktig man om man klär sig, agera och tala som en hora!
riktiga-män-som-stilrena-kvinnor-så-förvänta-dig-inte-att-locka-riktig-man-om-man-klär-sig-agera-och-tala-som-hora