När man är rädd för sanningen då det är aldrig hela sanningen att man har en aning om.


när-man-är-rädd-för-sanningen-då-det-är-aldrig-hela-sanningen-att-man-har-aning-om
närmanärräddfrsanningendetaldrighelaattharaningomnär manman ärär räddrädd förför sanningensanningen dådå detdet ärär aldrigaldrig helahela sanningensanningen attatt manman harhar enen aninganing omnär man ärman är räddär rädd förrädd för sanningenför sanningen dåsanningen då detdå det ärdet är aldrigär aldrig helaaldrig hela sanningenhela sanningen attsanningen att manatt man harman har enhar en aningen aning omnär man är räddman är rädd förär rädd för sanningenrädd för sanningen dåför sanningen då detsanningen då det ärdå det är aldrigdet är aldrig helaär aldrig hela sanningenaldrig hela sanningen atthela sanningen att mansanningen att man haratt man har enman har en aninghar en aning omnär man är rädd förman är rädd för sanningenär rädd för sanningen dårädd för sanningen då detför sanningen då det ärsanningen då det är aldrigdå det är aldrig heladet är aldrig hela sanningenär aldrig hela sanningen attaldrig hela sanningen att manhela sanningen att man harsanningen att man har enatt man har en aningman har en aning om

Aldrig vara rädd för sanningen. Det kan vara smärtsamt, men sanningen är alltid bättre än en förtäckt lögn. -Abhishek Tiwari
aldrig-vara-rädd-för-sanningen-det-kan-vara-smärtsamt-men-sanningen-är-alltid-bättre-än-förtäckt-lögn
Bibeln kan vara sanningen, men det är inte hela sanningen och ingenting annat än sanningen.
bibeln-kan-vara-sanningen-men-det-är-inte-hela-sanningen-och-ingenting-annat-än-sanningen
Förälskelse, kurage, SANNINGEN .. inte vara rädd för att älska dig själv, ha modet att leva ditt liv på ditt sätt, och aldrig vara rädd för att säga sanningen. -Nishan Panwar
förälskelse-kurage-sanningen-inte-vara-rädd-för-att-älska-dig-själv-ha-modet-att-leva-ditt-liv-på-ditt-sätt-och-aldrig-vara-rädd-för-att
För att vara frispråkig är lätt när man inte vänta med att tala hela sanningen.
för-att-vara-frispråkig-är-lätt-när-man-inte-vänta-med-att-tala-hela-sanningen
Sanningen kräver inte en majoritet för att segra, mina damer och herrar. Sanningen är av egen kraft. Sanningen kommer ut. Aldrig glömma det.
sanningen-kräver-inte-majoritet-för-att-segra-mina-damer-och-herrar-sanningen-är-av-egen-kraft-sanningen-kommer-ut-aldrig-glömma-det
Sanningen är den största vapen för att hålla mot någon form av fienden. Allt ont är rädd för sanningen. -Terry Mark
sanningen-är-den-största-vapen-för-att-hålla-någon-form-av-fienden-allt-ont-är-rädd-för-sanningen