När livet förändras sig hårdare. Förändra sig själv till starkare.


när-livet-förändras-sig-hårdare-förändra-sig-själv-till-starkare
anurag prakash raynärlivetfrändrassighårdarefrändrasjälvtillstarkarenär livetlivet förändrasförändras sigsig hårdareförändra sigsig självsjälv tilltill starkarenär livet förändraslivet förändras sigförändras sig hårdareförändra sig självsig själv tillsjälv till starkarenär livet förändras siglivet förändras sig hårdareförändra sig själv tillsig själv till starkarenär livet förändras sig hårdareförändra sig själv till starkare

När livet förändras för att vara hårdare, förändra sig själv att bli starkare.
när-livet-förändras-för-att-vara-hårdare-förändra-sig-själv-att-bli-starkare
När livet förändras för att vara hårdare, förändra sig själv att bli starkare. Vad skadar dig idag, gör dig starkare i morgon. -Edwin Mamerto
när-livet-förändras-för-att-vara-hårdare-förändra-sig-själv-att-bli-starkare-vad-skadar-dig-idag-gör-dig-starkare-i-morgon
När livet förändras för att vara svårare, förändra sig själv att bli starkare.
när-livet-förändras-för-att-vara-svårare-förändra-sig-själv-att-bli-starkare
Om du vill förändra ditt liv, förändra sig själv. Om du inte vet hur man förändra sig själv, be Gud att hjälpa dig.
om-vill-förändra-ditt-liv-förändra-sig-själv-om-inte-vet-hur-man-förändra-sig-själv-be-gud-att-hjälpa-dig
Det är svårt att verkligen vara sig själv, men när du äntligen inser hela dig själv du aldrig vill förändra sig själv igen -Terry Mark
det-är-svårt-att-verkligen-vara-sig-själv-men-när-äntligen-inser-hela-dig-själv-aldrig-vill-förändra-sig-själv-igen
Förändra sig själv och förmögenhet kommer att förändras med dig. -Portugisiska ordspråk
förändra-sig-själv-och-förmögenhet-kommer-att-förändras-med-dig