När folk slutar prata med dig då de börjar prata om dig.


när-folk-slutar-prata-med-dig-då-de-börjar-prata-om-dig
sushan r sharmanärfolkslutarpratameddigdebrjaromdignär folkfolk slutarslutar prataprata medmed digdig dådå dede börjarbörjar prataprata omom dignär folk slutarfolk slutar prataslutar prata medprata med digmed dig dådig då dedå de börjarde börjar pratabörjar prata omprata om dignär folk slutar pratafolk slutar prata medslutar prata med digprata med dig dåmed dig då dedig då de börjardå de börjar pratade börjar prata ombörjar prata om dignär folk slutar prata medfolk slutar prata med digslutar prata med dig dåprata med dig då demed dig då de börjardig då de börjar pratadå de börjar prata omde börjar prata om dig

När de slutar prata med dig de börjar prata om dig
när-de-slutar-prata-med-dig-de-börjar-prata-om-dig
När de slutar att prata med dig, kommer de att börja prata om dig. Inte ge dem på ett tillfredsställande sätt att tänka att det påverkar dig.
när-de-slutar-att-prata-med-dig-kommer-de-att-börja-prata-om-dig-inte-ge-dem-på-ett-tillfredsställande-sätt-att-tänka-att-det-påverkar-dig
Relationer börjar med kan vi prata och slutar med att vi behöver prata.
relationer-börjar-med-kan-vi-prata-och-slutar-med-att-vi-behöver-prata
När pengar slutar prata, börjar hon gå.
när-pengar-slutar-prata-börjar-hon-gå
Ibland personer som du tror inte vill prata med dig, är de väntar på dig att prata med dem.
ibland-personer-som-tror-inte-vill-prata-med-dig-är-de-väntar-på-dig-att-prata-med-dem
Prata lycka; prata tro; prata hälsa. Säg att du är väl, och allt är bra med dig, och Gud skall höra dina ord och göra dem riktigt. -Ella Wheeler Wilcox
prata-lycka-prata-tro-prata-hälsa-säg-att-är-väl-och-allt-är-bra-med-dig-och-gud-skall-höra-dina-ord-och-göra-dem-riktigt