När en far, frånvarande under dagen, återvänder hem klockan sex, hans barn får bara hans temperament, inte hans undervisning.


när-far-frånvarande-under-dagen-återvänder-hem-klockan-sex-hans-barn-får-bara-hans-temperament-inte-hans-undervisning
närfarfrånvarandeunderdagenåtervänderhemklockansexhansbarnfårbaratemperamentinteundervisningnär enen farfrånvarande underunder dagenåtervänder hemhem klockanklockan sexhans barnbarn fårfår barabara hanshans temperamentinte hanshans undervisningnär en farfrånvarande under dagenåtervänder hem klockanhem klockan sexhans barn fårbarn får barafår bara hansbara hans temperamentinte hans undervisningåtervänder hem klockan sexhans barn får barabarn får bara hansfår bara hans temperamenthans barn får bara hansbarn får bara hans temperament

En kuk har en sorgliga liv. Hans hår är en enda röra, hans familj är nötter, hans granne är en skitstövel, hans bestfriend är en fitta och hans ägare slår honom.Den främsta källan till överklagandet av kristendomen var Jesus - Hans inkarnation, hans liv, hans korsfästelse, och hans uppståndelse.En man älskar du verkligen när saknad dig är hans hobby, ta hand om dig är hans jobb, vilket gör dig lycklig är hans plikt, och älska dig är hans liv.En kille verkligen älskar dig när saknad dig är hans hobby, ta hand om dig är hans jobb, vilket gör dig lycklig är hans plikt, och älska dig är hans livJag älskar hans ögon, hans leende, hans ansikte, hans skratt, och hans röst. Jag älskar honom... men han doesnt älskar mig... ..Synd är våga Guds rättvisa, våldtäkt av hans nåd, den hånar hans tålamod, den lilla av hans makt och förakt för hans kärlek