När ett problem anländer, göra tre thingsFace det, bekämpa den, och avsluta den.


när-ett-problem-anländer-göra-tre-thingsface-det-bekämpa-den-och-avsluta-den
närettproblemanländergratrethingsfacedetbekämpadenochavslutadennär ettett problemproblem anländergöra tretre thingsfacethingsface detbekämpa denoch avslutaavsluta dennär ett problemett problem anländergöra tre thingsfacetre thingsface detoch avsluta dennär ett problem anländergöra tre thingsface det

När problem anländer, göra tre saker - Face it, Fight det och avsluta det.Sommar dricka Regel nummer 6: Om någon köper du ett skott, avsluta den. Om du inte planerar att avsluta det, inte accepterar den.En av anledningarna till relationer slutar beror på ett är att göra allt för att rädda den, och den andra är att hitta alla sätt att avsluta det.Att se en spindel är inte ett problem. Det blir ett problem när den försvinner.Utkämpar ett krig mot terrorismen är som att bekämpa brott. Vi kan aldrig hoppas på att utrota brott, så vi bör inte bry bekämpa den.Tja, om brott fighters bekämpa brottslighet och brandmän bekämpa branden, vad frihetskämpar slåss? De nämner aldrig den delen till oss, eller hur?