När det gäller att göra en inverkan, styra dig.


när-det-gäller-att-göra-inverkan-styra-dig
närdetgällerattgrainverkanstyradignär detdet gällergäller attatt göragöra enen inverkanstyra dignär det gällerdet gäller attgäller att göraatt göra engöra en inverkannär det gäller attdet gäller att göragäller att göra enatt göra en inverkannär det gäller att göradet gäller att göra engäller att göra en inverkan

. I livet, du får vad du lägger i När du gör en positiv inverkan på någon annans liv, också göra en positiv inverkan på ditt eget liv.När det gäller sjukdomar, göra en vana av två saker - att hjälpa, eller åtminstone att göra någon skada.När det gäller att vara singel Jag är en spelare, men när det gäller att tas jag Hella FaithfulNär det gäller att göra en stor förändring i ditt liv, måste du vill ha det mer än du fruktar det.Mitt liv är en konstant cykel för att vänta tills helgen och sedan inte göra någonting när det gäller.När det gäller framtiden, är din uppgift att inte förutse den, men att göra det möjligt.