När de rika tänker på de fattiga, de har dåliga idéer.


när-de-rika-tänker-på-de-fattiga-de-har-dåliga-idéer
närderikatänkerfattigahardåligaidéernär dede rikarika tänkertänker påpå dede fattigade harhar dåligadåliga idéernär de rikade rika tänkerrika tänker påtänker på depå de fattigade har dåligahar dåliga idéernär de rika tänkerde rika tänker pårika tänker på detänker på de fattigade har dåliga idéernär de rika tänker påde rika tänker på derika tänker på de fattiga

Det är ett märkligt fenomen att Gud har gjort hjärtan fattiga, rika och de rika, fattiga.Det finns bara en klass i samhället som tänker mer om pengar än de rika, och det är de fattiga. De fattiga kan tänka på något annat.Utvecklingsbistånd tar pengar från de fattiga i rika länder och ger det till de rika i fattiga länder.Bistånd kan definieras som en överföring från fattiga människor i rika länder till rika människor i fattiga länderDu kan inte sålla ut de fattiga från samhället. De fattiga är oumbärliga för de rika.Folket är en mycket heterogen och förvirrad massa rika och fattiga, den vise och dum, goda och dåliga