När du blir i den här branschen, du lär dig att göra mer med mindre


när-blir-i-den-här-branschen-lär-dig-att-göra-mer-med-mindre
närblirdenhärbranschenlärdigattgramermedmindrenär dudu blirblir ii denden härhär branschendu lärlär digdig attatt göragöra mermer medmed mindrenär du blirdu blir iblir i deni den härden här branschendu lär diglär dig attdig att göraatt göra mergöra mer medmer med mindrenär du blir idu blir i denblir i den häri den här branschendu lär dig attlär dig att göradig att göra meratt göra mer medgöra mer med mindrenär du blir i dendu blir i den härblir i den här branschendu lär dig att göralär dig att göra merdig att göra mer medatt göra mer med mindre

Ju mer du är i den här branschen, desto mer ödmjuk inför det blir du.
ju-mer-är-i-den-här-branschen-desto-mer-ödmjuk-inför-det-blir
Det är så svårt för kvinnor i den här branschen. Och jag vill göra detta när jag är 50.
det-är-så-svårt-för-kvinnor-i-den-här-branschen-och-jag-vill-göra-detta-när-jag-är-50
Rädsla mindre, hoppas mer; äta mindre, tugga mer; gnälla mindre, andas mer; prata mindre, säg mer, hata mindre, älska mer; och alla goda ting är din.
rädsla-mindre-hoppas-mer-ä-mindre-tugga-mer-gnälla-mindre-andas-mer-prata-mindre-säg-mer-hata-mindre-älska-mer-och-alla-goda-ting-är-din
Om jag skulle vara i den här branschen för företag, skulle jag inte vara i den här branschen. -Sol Hurok
om-jag-skulle-vara-i-den-här-branschen-för-företag-skulle-jag-inte-vara-i-den-här-branschen
Rädsla mindre hoppas att fler äter mindre tugga mer gnälla mindre andas mer prat mindre säga mer hat mindre älska mer och alla goda ting är din
rädsla-mindre-hoppas-att-fler-äter-mindre-tugga-mer-gnälla-mindre-andas-mer-prat-mindre-säga-mer-hat-mindre-älska-mer-och-alla-goda-ting-är-din
Rädsla mindre, hoppas mer; Ät mindre, tugga mer; Gnälla mindre, andas mer; Prata mindre, säg mer, Älska mer, och alla goda ting kommer att bli din. -Svenska ordspråk
rädsla-mindre-hoppas-mer-Ät-mindre-tugga-mer-gnälla-mindre-andas-mer-prata-mindre-säg-mer-Älska-mer-och-alla-goda-ting-kommer-att-bli-din