Motsatta sidor av en tärning kub lägga alltid upp till sju.


motsatta-sidor-av-tärning-kub-lägga-alltid-upp-till-sju
motsattasidoravtärningkubläggaalltidupptillsjumotsatta sidorav enen tärningtärning kubkub läggalägga alltidalltid uppupp tilltill sjumotsatta sidor avsidor av enav en tärningen tärning kubtärning kub läggakub lägga alltidlägga alltid uppalltid upp tillupp till sjumotsatta sidor av ensidor av en tärningav en tärning kuben tärning kub läggatärning kub lägga alltidkub lägga alltid upplägga alltid upp tillalltid upp till sjumotsatta sidor av en tärningsidor av en tärning kubav en tärning kub läggaen tärning kub lägga alltidtärning kub lägga alltid uppkub lägga alltid upp tilllägga alltid upp till sju

Guds tärning har alltid en lycklig rulle.Livet är som en öppen bok. Vi vänder alltid nya sidor och växa till nya kapitel, men vi hoppas alltid att vi alla få ett lyckligt slut.Alla dina brister lägga till upp till något vackertTro inte på allt du hear.There är alltid tre sidor till en berättelse; din, deras, och sanningen.Tro inte på allt du hör. Det finns alltid tre sidor till en berättelse: er, deras, och sanningen.Jag gör alltid en hel natt skräck maraton på lördagar där vi börjar klockan sju och gå fram till fem på morgonen